Lịch Phát Sóng Địa Phương

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 31/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 9. (Phim VN) 0h45 - P/s: Ngành giáo dục và đạo tạo chuẩn bị cho năm học...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 30/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 8. (Phim VN) 0h45 - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng nghệ thuật VĐ Châu Âu...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 29/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 7. (Phim VN) 0h45 - CM: An toàn giao thông.PL Tối 26.8 0h55 - Ca nhạc 1h30...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 28/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 6. (Phim VN) 0h45 -Tạp chí thể thao: Thể thao quốc tế. PL Tối 25.8 0h55 -...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 27/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 5. (Phim VN) 0h45 - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II – Rạn san...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 26/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 4. (Phim VN) 0h45 - CM: Pháp luật và đời sống.PL Tối 23.8 0h55 - Ca nhạc...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 25/8/2018

h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 3. (Phim VN) 0h45 - CM: Văn hóa gia đình. PL Tối 22.8 0h55 - Ca nhạc...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 24/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 2. (Phim VN) 0h45 - Du lịch bốn phương: Khám phá Vancouver. PL Tối 20.8 0h55 -...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 23/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 1. (Phim VN) 0h45 - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng nghệ thuật VĐ Châu Âu...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 22/8/2018

0h00 - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. Tập 31. (Phim VN) 0h45 - Lịch sử thế giới: Nikola Tesla P1. PL Chiều...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 21/8/2018

0h00 - Phim truyện: Những ngã rẽ vào đời. Tập 30. (Phim VN) 0h45 - Thế giới thời trang số 3. PL Tối 16.8...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 21/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Địa danh văn hóa lịch sử Tuyên Quang 06:05 Địa danh văn hóa...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 20/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: Bảo hiểm xã hội 06:05 Tọa đàm: Du lịch Tuyên Quang...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 20/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN...

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 31/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chuyền đề Nông nghiệp nông thôn 6h45 Chuyên mục Vì An...