Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 24/9/2018

04:45Phim tài liệuBắc Kạn những nơi Bác từng qua tập 1 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Tìm hiểu pháp luật 07:30Phóng sự: Trẻ…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 28/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Kết nối những vùng quê 07:30Công nghệ và cuộc sống 07:40Chương trình Mua…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 27/8/2018

04:45Ca nhạc Ca khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Tìm hiểu pháp luật 07:30Điểm tin văn nghệ thể thao 07:40Chương trình…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 25/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Địa chỉ nhân đạo 07:30Cải cách hành chính 07:35Phim truyệnYêu giữa mùa xuân…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 22/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00 Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Nhịp cầu y tế 07:20Trang truyền hình huyện Pác Nặm 07:30 Chương trình Mua sắm tại…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 20/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Tìm hiểu pháp luật 07:30Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 13/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Tìm hiểu pháp luật 07:30Tiểu phẩm TBKChuyện thời Facebook 07:40Chương trình Mua sắm…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 10/8/2018

4:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Hộp thư truyền hình 07:30An toàn đời sống 07:35Phim truyệnYêu giữa mùa xuân…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 8/8/2018

4:45Ca nhạc Ca khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Bản tin nông nghiệp 07:30Bản tin an toàn giao thông 07:35Chương trình…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 30/7/2018

04:45 Ca nhạcCa khúc truyền thống 04:45 Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:00Chương trình Thể dục 05:00Chương trình tiếng Mông 05:30Chương trình Dân ca tiếng Dao 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình…

Like

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 24/7/2018

04:45Ca nhạc Ca khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Kết nối những vùng quê 07:30Chương trình Mua sắm tại nhà 07:35Phim…

Like