Lịch phát sóng Bắc Kạn TV

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 24/9/2018

04:45Phim tài liệuBắc Kạn những nơi Bác từng qua tập 1 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 28/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Kết nối...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 27/8/2018

04:45Ca nhạc Ca khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Tìm...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 25/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Địa chỉ...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 22/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00 Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Nhịp cầu y tế 07:20Trang...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 20/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Tìm hiểu...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 13/8/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Tìm hiểu...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 10/8/2018

4:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Hộp thư...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 8/8/2018

4:45Ca nhạc Ca khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Bản...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 30/7/2018

04:45 Ca nhạcCa khúc truyền thống 04:45 Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:00Chương trình Thể dục 05:00Chương trình tiếng Mông...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 24/7/2018

04:45Ca nhạc Ca khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Kết...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 20/7/2018

04:45Ca nhạc Ca khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20An...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 19/7/2018

04:45Ca nhạcCa khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Quốc phòng...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 17/7/2018

04:45Ca nhạc Ca khúc nhạc nhẹ 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Kết...

Lịch phát sóng Bắc Cạn TV ngày 16/7/2018

04:45Ca nhạc Ca khúc truyền thống 05:00Chương trình Thể dục 05:30Tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 07:00Thời sự 07:15Học Bác mỗi ngày 07:20Tìm...