Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 27/9/2018

:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Nhịp sống Teen 6:35 CM…

Like

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 26/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Chuyện cổ tích 6:35 CM…

2 Likes

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 25/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Khám phá cùng Teen 6:35…

Like

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 24/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Ký sự Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Nhịp sống Teen…

Like

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 2/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Chuyện đàn ông 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Cầu vồng khám phá 6:35 Chuyên mục Bảo hiểm XH 6:50…

2 Likes

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 1/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Đời nghệ sỹ: Nghệ sỹ Nhật Kim Anh 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Chuyện cổ tích 6:35 Phóng sự…

Like

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 31/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Khám phá cùng Teen 6:35…

Like

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 30/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Nhịp sống Teen 6:35 Phóng…

1 Like

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 29/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Chuyện cổ tích 6:35 Chuyên…

1 Like

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 28/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Khám phá cùng Teen 6:35…

Like

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 27/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Ký sự Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20 Nhịp sống Teen…

Like