Lịch Phát Sóng Bến Tre TV

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 27/9/2018

:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 26/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 25/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 24/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Ký sự Hành trình...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 2/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Chuyện đàn ông 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 1/9/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Đời nghệ sỹ: Nghệ sỹ Nhật Kim Anh 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 31/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 30/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 29/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 28/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 27/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Ký sự Hành trình...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 26/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Chuyện đàn ông 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 25/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Đời nghệ sỹ: Nghệ sỹ Nhật Tinh Anh 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 24/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 23/8/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...