Lịch phát sóng HTV4 hôm nay ngày 10/10/2018

05:00 SỐNG KHỎE – SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 PHIM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 06:15 TẠP CHÍ SỨC KHỎE 06:30 BẾP YÊU THƯƠNG 06:50 KÝ SỰ 07:15 TIN 60 GIÂY SÁNG…

1 Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 30/9/2018

06h00: Thời sự BTV 06h30: Ca nhạc 07h00: Phim truyện: Trái tim bị đánh cắp (T.49) 07h45: Phim truyện VN: Ghen- Cú ngã định mệnh (T.1- P.5) 08h30: Khám phá thế giới 09h00: Văn nghệ…

Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 29/9/2018

06h00: Thời sự BTV 06h20: Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo 06h30: Truyền hình thực tế: Vượt lên chính mình (Tập 34) 07h00: Phim truyện: Trái tim bị đánh cắp (T.41) 07h45:…

Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 28/9/2018

06h00: Thời sự BTV 06h30: Ca nhạc 07h00: Phim truyện: Trái tim bị đánh cắp (T.47) 07h45: Phim truyện VN: Ghen- Tin bạn mất chồng (T.4- Phần 4) 08h30: Phổ biến kiến thức pháp luật…

Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 27/9/2018

06h00: Thời sự BTV 06h30: Khám phá thế giới 07h00: Phim truyện: Trái tim bị đánh cắp (T.46) 07h45: Phim truyện VN: Ghen- Tin bạn mất chồng (T.3- Phần 4) 08h30: Khám phá thế giới…

Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 26/9/2018

06h00: Thời sự BTV 06h30: Khám phá thế giới 07h00: Phim truyện: Trái tim bị đánh cắp (T.45) 07h45: Phim truyện VN: Ghen- Tin bạn mất chồng (T.2- Phần 4) 08h30: Phổ biến kiến thức…

Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 25/9/2018

06h00: Thời sự BTV 06h30: Khám phá thế giới 07h00: Phim truyện: Trái tim bị đánh cắp (T.44) 07h45: Phim truyện VN: Ghen- Tin bạn mất chồng (T.1- Phần 4) 08h30: Khám phá thế giới…

Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 24/9/2018

06h00 Thời sự BTV 06h30 Ca nhạc 07h00 Phim truyện Trái tim bị đánh cắp- Tập 43 07h45 Phim truyện Việt Nam Ghen – Người tình qua tin nhắn – Tập 6- Phần 3 08h30…

Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 2/9/2018

06h00: Thời sự BTV 06h30: Ca nhạc 07h00: Phim truyện: Trái tim bị đánh cắp (T.21) 07h45: Phim truyện VN: Bò cạp tím (T.31) 08h30: Khám phá thế giới 09h00: Văn nghệ thiếu nhi* 09h20:…

Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 1/9/2018

06h00: Thời sự BTV 06h30: Truyền hình thực tế: Vượt lên chính mình (Tập 30) 07h00: Phim truyện: Trái tim bị đánh cắp (T.20) 07h45: Phim truyện VN: Bò cạp tím (T.30) 08h30: Khám phá…

Like

Lịch phát sóng Bình Định TV ngày 31/8/2018

06h00: Thời sự BTV 06h30: Ca nhạc 07h00: Phim truyện: Trái tim bị đánh cắp (T.19) 07h45: Phim truyện VN: Bò cạp tím (T.29) 08h30: Phổ biến kiến thức pháp luật 08h45: Khám phá thế…

Like