Lịch phát sóng Bình Dương TV

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 25/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Khoảnh khắc 5:40 An ninh Bình Dương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Xây dựng Đảng 7:00 Phim...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 25/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 24/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 24/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Hát với mùa thu 5:40 Dọc đường quê hương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dạy nghề và...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 29/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Tình trong tấm áo 5:40 Quốc phòng toàn dân 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự Hành...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 29/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:50...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 28/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Quê hương người lính 5:40 An ninh Bình Dương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Xây dựng Đảng...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 28/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:55...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 27/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Ơi cuộc sống mến thương 5:40 Dọc đường quê hương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dạy nghề...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 27/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:55...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 26/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Mùa lá bay 5:40 Dân số và Phát triển 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dọc đường quê...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 26/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 25/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Khúc duyên quê 5:40 Bạn của nhà nông Phòng bệnh cúm AH5N1 trên gia cầm 6:00 Bình Dương...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 25/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 23/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Hát về TP mới 5:40 An toàn giao thông 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự Hành...