Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 25/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Khoảnh khắc 5:40 An ninh Bình Dương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Xây dựng Đảng 7:00 Phim Hàn Quốc Thử thách tình đời – tập 84 7:45 Trang…

1 Like

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 25/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự Hành trình theo chân Bác 6:55 Sức khỏe và…

3 Likes

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 24/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự Hành trình theo chân Bác 6:55 Tạp chí văn…

Like

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 24/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Hát với mùa thu 5:40 Dọc đường quê hương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dạy nghề và việc làm Chất lượng dạy nghề của trường CĐ Công nghệ…

1 Like

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 29/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Tình trong tấm áo 5:40 Quốc phòng toàn dân 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự Hành trình theo chân Bác 6:50 An toàn giao thông 7:05 Phim…

Like

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 29/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:50 Thế giới khoa học 7:15 Khám phá thế giới Vitamins và…

1 Like

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 28/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Quê hương người lính 5:40 An ninh Bình Dương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Xây dựng Đảng 7:00 Phim Hàn Quốc Thử thách tình đời – tập 56…

1 Like

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 28/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:55 Sức khỏe và cuộc sống Bệnh tăng huyết áp và biến…

Like

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 27/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Ơi cuộc sống mến thương 5:40 Dọc đường quê hương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dạy nghề và việc làm Học ngành Mỹ thuật và Văn hóa 6:50…

Like

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 27/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:55 Tạp chí văn hóa nghệ thuật 7:25 Sân khấu Dòng sông…

Like

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 26/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Mùa lá bay 5:40 Dân số và Phát triển 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dọc đường quê hương 6:55 Thời sự khiếm thính 7:05 Phim Hàn Quốc Thử…

Like