Lịch phát sóng Bình Dương TV

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 20/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Bài ca An Giang 5:40 Dọc đường quê hương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dạy nghề và...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 20/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 14/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Bốn mùa tình yêu 5:40 An ninh Bình Dương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Xây dựng Đảng...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 14/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 13/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 13/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Đêm nhạc Phú Quang 5:40 Dọc đường quê hương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dạy nghề và...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 12/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Tình ca đất nước 5:40 Dân số và Phát triển Cảnh giác phòng bệnh sốt xuất huyết trong...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 12/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 11/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Vang mãi những bài ca 5:40 Bạn của nhà nông Trồng trọt ứng dụng công nghệ cao theo...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 11/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 10/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Hoa cau vườn trầu 5:40 Hoa bốn mùa 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự Hành trình...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 10/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 9/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Trả lại nắng cho em 5:40 An toàn giao thông 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 9/8/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 8/8/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Tiếng rừng 5:40 Quốc phòng toàn dân 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự Hành trình theo...