Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 24/9/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC – CA NHẠC VIỆT NAM VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI 05:45 KÝ SỰ NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH – TẬP 73 06:00 SỔ TAY NỘI TRỢ 06:30 CHÀO TUẦN MỚI 07:00…

1 Like

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 28/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC- CA NHẠC VIỆT NAM VỀ NGHE GIÓ KỂ 05:30 KHUYẾN NÔNG 06:00 DIỄN ĐÀN CỬ TRI 06:30 BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG 07:00 THANH NIÊN BÌNH PHƯỚC 07:30 CA NHẠC…

Like

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 27/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC – CA NHẠC VIỆT NAM HẸN NHAU NGÀY SAU 05:30 QUÀ TẶNG THIÊN NHIÊN 05:45 KÝ SỰ NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH – TẬP 54 06:00 SỔ TAY NỘI TRỢ 06:30…

Like

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 25/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC – CA NHẠC VIỆT NAM HẸN NHAU NGÀY SAU 05:30 LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN 05:45 KÝ SỰ NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH – TẬP 52 06:00 SỔ TAY NỘI TRỢ…

1 Like

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 25/8/2018

Like

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 22/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC 05:05 CA NHẠC VIỆT NAM ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN 05:30 KHUYẾN CÔNG 06:00 KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO – THUẾ VÀ CUỘC SỐNG 06:30 BẢN TIN BUỔI SÁNG 07:00 GIẢM NGHÈO…

Like

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 22/8/2018

Like

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 20/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC – CA NHẠC VIỆT NAM EM VẪN CHỜ ANH 05:30 QUÀ TẶNG THIÊN NHIÊN 05:45 KÝ SỰ NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH – TẬP 49 06:00 SỔ TAY NỘI TRỢ 06:30…

Like

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 20/8/2018

Like

Lịch phát sóng BPTV2, Bình Phước TV ngày 13/8/2018

Like

Lịch phát sóng BPTV1, Bình Phước TV ngày 13/8/2018

05:00 CẢNH ĐẸP BÌNH PHƯỚC – CA NHẠC VIỆT NAM TÌNH YÊU MÀU NẮNG 05:30 QUÀ TẶNG THIÊN NHIÊN 05:45 KÝ SỰ NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH – TẬP 44 06:00 SỔ TAY NỘI TRỢ 06:30…

Like