Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 25/9/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Thế giới động vật: Israel hoang dã – Sa mạc Negev (phần 2) 00:45 Khúc tình xưa 01:15 Nhịp mốt 01:45 BTV music 02:15 Tin nhanh 3N 02:20 Phim…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 24/9/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Văn nghệ Quần chúng: Liên hoan Tiếng hát truyền hình Huyện Bắc Bình lần thứ V – 2018 (phần 3) 00:45 Phim truyện Việt Nam: Đặc vụ ở Ma…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 31/8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Thế giới động vật: Sinh ra ở Trung Quốc (phần 1) 00:45 Vượt lên chính mình 01:15 Ca nhạc: Song loan 01:45 Truyền hình Quân khu 7 02:15 Tin…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 30/8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Khám phá thế giới: Sự sống khởi đầu từ đá (phần 2) 00:45 Phim truyện Việt Nam: Khi em đã lớn (tập 15 – 16) 02:15 Tin nhanh 3N…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 29/8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Phim khoa học: Thế giới năm 2025 – Năng lượng của tương lai (phần 7) 00:45 Sân khấu: Vở kịch: Vàng 02:15 Tin nhanh 3N 02:20 Phim truyện Thái…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 28/8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Thế giới động vật: Sinh ra ở Trung Quốc (phần 1) 00:45 Khúc tình xưa 01:15 Nhịp mốt 01:45 BTV music 02:15 Tin nhanh 3N 02:20 Phim truyện Thái…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 27/8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Văn nghệ Quần chúng: Liên hoan Tiếng hát truyền hình Huyện Bắc Bình lần thứ V – 2018 (phần 3) 00:45 Phim truyện Việt Nam: Khi em đã lớn…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 26/8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Khám phá thế giới: Sự sống khởi đầu từ đá (phần 1) 00:45 Tình khúc vượt thời gian: Chỉ có em 02:15 Tin nhanh 3N 02:20 Phim truyện Hàn…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 25/8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Phim khoa học: Thế giới năm 2025 – Năng lượng của tương lai (phần 1) 00:45 Phim truyện Việt Nam: Khi em đã lớn (tập 11 – 12) 02:15…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 24/8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Thế giới động vật: Israel hoang dã – Sa mạc Negev (phần 2) 00:45 Vượt lên chính mình 01:15 Ca nhạc: Tháng 5 nhớ Bác 01:45 Truyền hình Quân…

Like

Lịch phát sóng Bình Thuận TV ngày 23/8/2018

LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH 00:15 Khám phá thế giới: Sự sống khởi đầu từ đá (phần 1) 00:45 Phim truyện Việt Nam: Khi em đã lớn (tập 9 – 10) 02:15 Tin nhanh 3N…

Like