Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 28/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 83/2018/NĐ-CPvề Khuyến nông 07:40 Đưa thông tin về cơ sở Kỹ thuật trồng nấm mỡ – P1 08:10 Giao thông 24/7…

Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 27/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông 07:40 Ai chọn nghề gì Nghề May 07:55 Dân ca Hát Then Hội bảo tồn dân ca…

Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 25/8/2018

Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới chính sách mới Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 07:40 Đưa thông tin về cơ sở…

Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 22/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 07:40 Đưa thông tin về cơ…

Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 20/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 07:40 Ai chọn nghề gì Kỹ…

Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 13/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 102/2018/NĐ-CP 07:40 Ai chọn nghề gì Trồng nấm rơm 07:55 Dân ca Hát Then Hội Bảo tồn dân ca 08:15 Giao…

1 Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 10/8/2018

Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về Bảo hiểm nông nghiệp 07:40 Dân ca Lượn then tứ quý 08:10 Giao thông 24/7 Cần lưu ý khi qua…

Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 8/8/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về Bảo hiểm nông nghiệp. 07:40 Dạy nghề Kỹ thuật nuôi trâu sinh sản – Phần 2 07:55 Dân ca…

Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 30/7/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định số 98/2018/ NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 24/7/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định Số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,…

Like

Lịch phát sóng Cao Bằng TV ngày 19/7/2018

07:05 Chào ngày mới 07:35 Văn bản mới, chính sách mới Nghị định Số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,…

Like