Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 29/8/2018

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 Thời sự tiếng M’Nông 6h15 Đắk Lắk buổi sáng 6h35 Chính sách mới – Văn…

Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 28/8/2018

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 Bình Điền Lâm Đồng chung tay cùng nhà nông- 6h15 Đắk lắk buổi sáng ….

1 Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 27/8/2018

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 PTL: Tôn Đức Thắng – Một người bình thường mà vĩ đại – Tập 4…

Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 26/8/2018

Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 25/8/2018

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 PTL: Người giữ hồn 6h15 Đắk Lắk buổi sáng 6h35 Chính sách mới – Văn…

Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 23/8/2018

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 Chuyên mục Truyền hình tiếng Ê Đê 6h15 Đắk Lắk buổi sáng 6h35 Chính sách…

Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 22/8/2018

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 Thời sự tiếng M’Nông 6h15 Đắk Lắk buổi sáng 6h35 Chính sách mới – Văn…

Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 21/8/2018

Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 20/8/2018

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 Cuộc sống mới từ thay đổi nhỏ – 6h10 Việt Nam đất nước con người:…

1 Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 14/8/2018

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 Khoa học kỹ thuật với nhà nông 6h15 Đắk Lắk buổi sáng . 6h35 Chính…

Like

Lịch phát sóng Đắk Lắk TV ngày 13/8/2018

5h30 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình Phát thanh – Truyền hình 5h35 Thời sự tiếng Ê Đê 6h00 K/G: Vàng trong nước ngọt 6h15 Đắk Lắk buổi sáng 6h35 Mỗi tuần một cuốn…

Like