Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 29/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm – Quảng cáo – GTP 06:40 Tuần Giáo học Bác nâng cao chất lượng tự…

Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 28/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm – Quảng cáo – GTP 06:40 Mường Nhé phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ…

Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 27/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm – Quảng cáo – GTP 06:40 Nước măng chua – thứ gia vị độc đáo…

Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 26/8/2018

Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 25/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm – Quảng cáo – GTP 06:40 Thuốc nam chữa bệnh viêm gan 06:55 Pháp lệnh…

1 Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 24/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm – Quảng cáo – GTP 06:40 An toàn hồ, đập mùa mưa lũ 06:55 An…

Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 23/8/2018

Giờ Chương trình 05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm – Quảng cáo – GTP 06:40 Điện Biên Đông phát triển đảng…

Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 22/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm – Quảng cáo – GTP 06:40 Điện lực Tuần Giáo học Bác về thực hành,…

1 Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 21/8/2018

05:00 Nhạc hiệu, giới thiệu chương trình 05:15 Chương trình thời sự tổng hợp Điện Biên 05:45 Bản tin Đài thành phố Điện Biên Phủ 06:00 Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam 06:30 Chương…

Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 20/8/2018

05:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm – Quảng cáo – GTP 06:40 Các loại đặc sản ẩm thực thành phố Điện…

Like

Lịch phát sóng Điện Biên TV ngày 14/8/2018

5:50 Bảng test tròn 06:00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình 06:05 Thời sự ĐTV sáng 06:35 Khung đệm – Quảng cáo – GTP 06:40 Cựu chiến binh dân chính đảng phát huy phẩm…

Like