Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 29/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Công thương 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập 33) 07h45: Hộp thư TH 08h00: Trang địa phương Đức Cơ…

1 Like

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 28/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Hộp thư TH 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập 28) 07h45: Dân hỏi cơ quan NN trả lời 08h00:…

1 Like

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 27/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Nhịp cầu nhân ái 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập 31) 07h45: Thuế &Cuộc sống 08h00: Trang TH Pleiku…

Like

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 26/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: An ninh GL 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Phận đàn bà (Tập 35) 07h45: Tạp chí: Văn hóa du lịch 08h15: Tạp chí Khoa…

Like

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 25/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Dân hỏi cơ quan NN trả lời 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: THTT “Giải xe đạp Truyền hình Bình Dương” 07h55: Phim VN: Phận đàn bà…

2 Likes

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 23/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Phụ nữ 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập 30) 07h45: Hộp thư TH 08h00: Trang địa phương An Khê…

Like

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 22/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: Thông tin TT 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập 29) 07h45: Cải cách hành chính 08h00: Phụ nữ 08h15:…

Like

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 21/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Giáo dục đào tạo 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập 28) 07h45: CM: Thanh Niên 08h00: Trang TH…

Like

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 20/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Quốc phòng toàn dân 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập 27) 07h45: Thanh Niên 08h00: Trang địa phương…

Like

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 14/8/2018

5h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Truyền hình Quân khu V 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập 24) 07h45: Tạp chí Dân tộc và…

Like

Lịch phát sóng Gia Lai TV ngày 13/8/2018

05h45: Chào ngày mới 06h15: CM: Thi đua yêu nước ( PL 12/8) 06h30: Thời sự Jrai 06h45: Thời sự Bahnar 07h00: Phim VN: Hãy nói về tình yêu (Tập 23) 07h45: CM: Hộp thư…

Like