Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 30/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Tiên tử trở về 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Gương người tốt việc tốt: Người thương binh làm kinh…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 29/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Động bóng tối 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Văn bản mới 07:08Phim truyện: Vẫn cứ thích em (Tập 10)…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 28/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Tiểu Hắc Ma thất lạc 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Nhịp cầu tri thức: Tiểu thuyết “Bệnh nhân người…

Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 27/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Kính viễn vọng tiên sinh 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Gương người tốt việc tốt: Tấm gương trong phong…

Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 26/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Chiếc mũ thần kỳ 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Điểm thời sự nổi bật trong tuần 07:08Phim truyện: Vẫn…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 25/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30Dân hỏi lãnh đạo trả lời 06:35An toàn giao thông 06:40Dự báo thời tiết 06:43Điểm báo 06:48Phim hoạt hình: Bưu phẩm đưa nhầm 07:03Không gian nghệ thuật 07:08Gương người tốt việc…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 24/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Ngày tận thế 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Nhịp cầu tri thức: Tiểu thuyết “Thạch trụ huyết” 07:08Phim truyện:…

Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 23/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Ông của Hắc Ma Tiên 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Gương người tốt việc tốt: Tấm gương trong phong…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 22/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Chú chó đáng yêu 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Văn bản mới 07:08Phim truyện: Vẫn cứ thích em (Tập…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 14/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Đại chiến đường ống 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Nhịp cầu tri thức 07:08Phim truyện: Sóng gió cuộc đời…

Like

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 13/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Chúng mình là Tiểu Đào 06:58Không gian nghệ thuật 07:03Gương người tốt việc tốt: Người trưởng thôn tận…

1 Like