Lịch phát sóng Hà Giang TV

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 30/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Tiên tử trở về 06:58Không gian nghệ...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 29/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Động bóng tối 06:58Không gian nghệ thuật...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 28/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Tiểu Hắc Ma thất lạc 06:58Không gian...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 27/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Kính viễn vọng tiên sinh 06:58Không gian...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 26/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Chiếc mũ thần kỳ 06:58Không gian nghệ...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 25/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30Dân hỏi lãnh đạo trả lời 06:35An toàn giao thông 06:40Dự báo thời tiết 06:43Điểm báo 06:48Phim hoạt hình: Bưu...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 24/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Ngày tận thế 06:58Không gian nghệ thuật...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 23/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Ông của Hắc Ma Tiên 06:58Không gian...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 22/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Chú chó đáng yêu 06:58Không gian nghệ...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 14/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Đại chiến đường ống 06:58Không gian nghệ...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 13/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Chúng mình là Tiểu Đào 06:58Không gian...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 12/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Hắc Ma Tiên không biến được trở...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 11/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30Dân hỏi lãnh đạo trả lời 06:35An toàn giao thông 06:40Dự báo thời tiết 06:43Điểm báo 06:48Phim hoạt hình: Phưu...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 10/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Ác mộng của Hắc Ma Tiên 06:58Không...

Lịch phát sóng Hà Giang TV ngày 9/8/2018

06:05Thời sự Hà Giang 06:30An toàn giao thông 06:35Dự báo thời tiết 06:38Điểm báo 06:43Phim hoạt hình: Sương mù ở vườn cổ tích 06:58Không...