Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 1/9/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Nông thôn mới Sơn Kim 1 nổ lực hoàn thành các tiêu chí nông…

Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 31/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào ngày mới VTV1 06:25 Tài nguyên môi trường Bất cập hoàn thổ sau khai khoáng 06:35 Bản tin…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 30/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Tầm nhìn đô thị Bất cập các điểm chờ xe buýt ở đô thị…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 29/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Tầm nhìn đô thị Bất cập các điểm chờ xe buýt ở đô thị…

Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 28/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Góc nhìn thời sự Ô nhiễm môi trường hồ đập do nước thải chăn…

1 Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 27/8/2018

05:30 Đài hiệu- Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Thị trường tiêu dùng Thị trường quần áo học sinh trước năm học mới 06:35…

Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 26/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Nông thôn mới Huy động nguồn lực từ các xã khó ở Hương Khê…

Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 25/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Hộp thư truyền hình Phân chia tài sản thừa kế nhà ở 06:35 Bản…

Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 24/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Theo dấu thư bạn xem truyền hình Diện tích đất của ông Lê Hữu…

Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 23/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Tầm nhìn đô thị Nổ lực giải phóng mặt bằng trong xây dựng đô…

Like

Lịch phát sóng Hà Tĩnh TV ngày 22/8/2018

05:30 Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 05:32 Hà Tĩnh ngày mới 06:00 Tiếp sóng Chào buổi sáng VTV1 06:25 Góc nhìn thời sự Bất cập hệ thống thoát thải ở thành phố Hà…

Like