Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 2/9/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Phóng sự: Ký ức về những ngày Thu cách mạng; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện:…

1 Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 1/9/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Phóng sự: Thị trấn Kinh Môn thực hiện nếp sống văn minh đô thị; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 31/8/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Phóng sự: Họ Đặng ở Phạm Xá 20 năm thắp lửa đạo học; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp luật;…

1 Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 30/8/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Phóng sự: Những địa danh ghi dấu ấn mùa Thu cách mạng; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00:…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 29/8/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Phóng sự: Hải Dương khai thác tiềm năng du lịch sinh thái sông Hương – Thanh Hà; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55:…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 28/8/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Phóng sự: Cổng làng nơi lưu giữ ký ức; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Thử…

1 Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 27/8/2018

6h00: Thời sự Hải Dương 6h20: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Thử thách…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 26/8/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: An toàn giao thông; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Thử thách tình đời (tập 85,…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 25/8/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Học tập và làm theo gương Bác; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Thử thách tình…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 24/8/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Thuế Hải Dương; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Thử thách tình đời (tập 81, 82);…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 23/8/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Sản xuất và tiêu dùng; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài Tạp dề nội trợ; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Thử thách tình đời (tập…

1 Like