Lịch phát sóng Hậu Giang TV

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 31/8/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Nông nghiệp xanh 00h45: Cánh đồng mơ ước 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần - Phần...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 30/8/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Học bổng ADC 00h45: Nói và làm 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần - Phần 2...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 29/8/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Sáng tạo trẻ 00h40: Đại đoàn kết toàn dân tộc 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 28/8/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Trang viết tâm hồn 00h50: Hộp thư truyền hình 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần -...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 27/8/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: HIV/AIDS và cộng đồng 00h45: Bếp quê 00h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần - Phần 2...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 26/8/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Đại biểu dân cử với cử tri 00h45: 389 Cảnh báo 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 25/8/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Kiến thức vàng 00h45: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần - Phần 2 (Tập 35) 01h30: Sao...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 23/8/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Học bổng ADC 00h45: Nói và làm 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần - Phần 2...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 22/8/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Diễn đàn doanh nghiệp 00h40: Bếp quê - Bánh mặn 00h50: Vui khỏe mỗi ngày 01h00: Phim truyện...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 21/8/2018

0h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Hoa lúa 00h50: Hộp thư truyền hình 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần - Phần 2...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 20/8/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Chuyên đề Dân số và kế hoạch hóa gia đình 00h45: Bếp quê 00h00: Phim truyện - Tân...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 14/8/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Cùng nông dân ra đồng 00h50: Hộp thư truyền hình 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 13/8/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Bản Tin It News 00h45: Bếp quê 00h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần - Phần 2...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 12/8/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Mắt thần an ninh 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần - Phần 2 (Tập 22) 01h45:...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 11/8/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Kiến thức vàng 00h45: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần - Phần 2 (Tập 21) 01h30: Sao...