Lịch phát sóng Khánh Hòa TV

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 31/8/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Hoa thiên cốt (Tập 6+7) 00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ Thời trang quốc tế thu đông 2018 (Số 2) 01:30 PHIM...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 30/8/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Hoa thiên cốt (Tập 4+5) 00:00 PHIM KHOA HỌC : Phương pháp phòng tránh bọ rệp 01:30 PHIM VIỆT NAM: Tôi...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 29/8/2018

00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ Thời trang quốc tế thu đông 2018 (Số 1) 01:30 PHIM VIỆT NAM Bản lĩnh công tử (Tập 31...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 28/8/2018

00:00 PHIM NƯỚC NGOÀI: Hoa thiên cốt (Tập 1) 00:45 KHOA GIÁO: Xâm hại tình dục trẻ em 01:30 PHIM VIỆT NAM: Bản lĩnh...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 27/8/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Tân tiếu ngạo giang hồ (Tập 40+41) 00:00 QUÁN VĂN Viết về mẹ 01:30 PHIM VIỆT NAM Bản lĩnh công tử...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 24/8/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Tân tiếu ngạo giang hồ (Tập 34+35) 00:00 PHIM TÀI LIỆU: Con đường phía trước 01:30 PHIM VIỆT NAM: Bản lĩnh...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 23/8/2018

00:00 PHIM KHOA HỌC Tìm hiểu về máy sưởi 01:30 PHIM VIỆT NAM Bản lĩnh công tử (Tập 19+20) 02:00 PHIM TÀI LIỆU Tư...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 22/8/2018

00:00 XIẾC ẢO THUẬT QUỐC TẾ 01:30 PHIM VIỆT NAM: Bản lĩnh công tử (Tập 17+18) 02:00 VĂN HÓA THẾ GIỚI: Ẩm thực Trung...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 21/8/2018

00:00 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Vương quốc của loài linh dương 01:35 PHIM VIỆT NAM Bản lĩnh công tử (Tập 15+16) 02:10 CA NHẠC...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 20/8/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Tân tiếu ngạo giang hồ (Tập 26+27) 00:00 LỜI TRÁI TIM: Người dưng ngược lối 01:30 PHIM VIỆT NAM: Bản lĩnh...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 17/8/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Tân tiếu ngạo giang hồ (Tập 20+21) 00:00 PHIM TÀI LIỆU Chơi vơi lưng chừng núi 01:35 PHIM VIỆT NAM Bản...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 16/8/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Tân tiếu ngạo giang hồ (Tập 18+19) 00:00 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI: Khám phá binh khí cổ (Phần 10) 01:35 PHIM...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 15/8/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Tân tiếu ngạo giang hồ (Tập 16+17) 00:00 VĂN HÓA VĂN NGHỆ Phận làm dâu 01:30 PHIM VIỆT NAM Bản lĩnh...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 14/8/2018

00:00 KHOA GIÁO: Giảm thiểu tình trạng sử dụng ma túy của đồng bào dân tộc 01:35 PHIM VIỆT NAM: Bản lĩnh công tử...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 13/8/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Tân tiếu ngạo giang hồ (Tập 12+13) 00:00 QUÁN VĂN Thiên nhiên qua nét cọ 01:30 PHIM VIỆT NAM Vòng vây...