Lịch phát sóng Kon Tum TV

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 28/8/2018

05:40 Truyền hình tiếng Gia Rai 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Sao đổi ngôi – Tập 26...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 27/8/2018

05:40 Truyền hình tiếng Xê Đăng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Sao đổi ngôi – Tập 24...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 25/8/2018

05:40 Truyền hình tiếng Xê Đăng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Sao đổi ngôi – Tập 20...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 22/8/2018

05:40 Truyền hình tiếng Giẻ Triêng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Sao đổi ngôi – Tập 14...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 20/8/2018

05:40 Truyền hình tiếng Xê Đăng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Sao đổi ngôi – Tập 10...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 13/8/2018

05:40 Truyền hình tiếng Xê Đăng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Hương đêm - Tập 29 07:15...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 10/8/2018

05:40 Truyền hình tiếng Gia Rai 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Hương đêm - Tập 23 07:15...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 8/8/2018

05:40 Truyền hình tiếng Giẻ Triêng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Hương đêm – Tập 19 07:15...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 30/7/2018

05:40 Truyền hình tiếng Xê Đăng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Hương đêm – Tập 1 07:15...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 24/7/2018

05:40 Truyền hình tiếng Gia Rai 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Tân trạng sư Tống Thế Kiệt...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 19/7/2018

05:40 Truyền hình tiếng Giẻ Triêng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Tân trạng sư Tống Thế Kiệt...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 17/7/2018

05:40 Truyền hình tiếng Gia Rai 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Tân trạng sư Tống Thế Kiệt...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 16/7/2018

05:40 Truyền hình tiếng Xê Đăng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Tân trạng sư Tống Thế Kiệt...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 14/7/2018

05:40 Truyền hình tiếng Xê Đăng 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu...

Lịch phát sóng Kon Tum TV ngày 13/7/2018

05:40 Truyền hình tiếng Gia Rai 05:55 Văn bản pháp luật 06:00 Chào buổi sáng 06:30 Phim truyện: Nhà trọ có bốn cô chiêu...