Lịch phát sóng Lai Châu TV

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 28/8/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KHÁM PHÁ LAI CHÂU 07:15 PSCĐ: SƠ KẾT...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 27/8/2018

05:00 Tiếp sóng VOV 07:00 VN tổng hợp 07:30 Tiếp sóng VOV 11:30 VN tổng hợp 12:00 Tiếp sóng VOV 17:30 THỜI SỰ TỔNG...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 25/8/2018

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 22/8/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 HỘP THƯ TRUYỀN 07:10 ĐẠI BIỂU DÂN CỬ...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 20/8/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KẾT NỐI YÊU THƯƠNG 07:10 PSCĐ: CÁCH MẠNG...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 13/8/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KẾT NỐI YÊU THƯƠNG 07:10 NQĐH KHÓA XIII...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 10/8/2018

04:45 Tiếp sóng VOV 07:00 THỜI SỰ TỔNG HỢP TIẾNG PHỔ THÔNG 07:30 THỜI SỰ TỔNG HỢP TIẾNG THÁI 08:00 THỜI SỰ TỔNG HỢP...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 8/8/2018

5:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 HỘP THƯ TRUYỀN 07:10 ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 30/7/2018

05:00 Tiếp sóng VOV 07:00 VN tổng hợp 07:30 Tiếp sóng VOV 11:30 VN tổng hợp 12:00 Tiếp sóng VOV 17:30 THỜI SỰ TỔNG...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 24/7/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KHÁM PHÁ LAI CHÂU 07:10 HỌC TẬP VÀ...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 19/7/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 HĐ ĐỂ CS TỐT ĐẸP 07:10 CHÍNH SÁCH...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 17/7/2018

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 16/7/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KẾT NỐI YÊU THƯƠNG 07:10 NQĐH KHÓA XIII...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 14/7/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 07:10 TỰ HÀO NGƯỜI...

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 13/7/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KHÁM PHÁ LAI CHÂU 07:10 ĐỐI THOẠI CHÍNH...