Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 28/8/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KHÁM PHÁ LAI CHÂU 07:15 PSCĐ: SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI 07:25 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO…

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 27/8/2018

05:00 Tiếp sóng VOV 07:00 VN tổng hợp 07:30 Tiếp sóng VOV 11:30 VN tổng hợp 12:00 Tiếp sóng VOV 17:30 THỜI SỰ TỔNG HỢP TIẾNG PHỔ THÔNG 18:00 Tiếp sóng VOV 19:00 THỜI SỰ…

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 25/8/2018

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 22/8/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 HỘP THƯ TRUYỀN 07:10 ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VỚI CỬ TRI 07:25 PHIM TRUYÊN 08:20 Y TẾ – SỨC…

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 20/8/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KẾT NỐI YÊU THƯƠNG 07:10 PSCĐ: CÁCH MẠNG THÁNG 8 07:25 PHIM TRUYÊN 08:20 VÌ TRẺ EM (PL tối…

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 13/8/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KẾT NỐI YÊU THƯƠNG 07:10 NQĐH KHÓA XIII ĐI VÀO CUỘC SỐNG 07:25 PHIM TRUYÊN 08:20 VÌ SỰ TIẾN…

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 10/8/2018

04:45 Tiếp sóng VOV 07:00 THỜI SỰ TỔNG HỢP TIẾNG PHỔ THÔNG 07:30 THỜI SỰ TỔNG HỢP TIẾNG THÁI 08:00 THỜI SỰ TỔNG HỢP TIẾNG MÔNG 08:30 THỜI SỰ TỔNG HỢP TIẾNG DAO 09:00 THỜI…

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 8/8/2018

5:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 HỘP THƯ TRUYỀN 07:10 ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG 07:25 PHIM TRUYÊN 08:20 THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ 08:35 TALKSHOW…

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 30/7/2018

05:00 Tiếp sóng VOV 07:00 VN tổng hợp 07:30 Tiếp sóng VOV 11:30 VN tổng hợp 12:00 Tiếp sóng VOV 17:30 THỜI SỰ TỔNG HỢP TIẾNG PHỔ THÔNG 18:00 Tiếp sóng VOV 19:00 THỜI SỰ…

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 24/7/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 KHÁM PHÁ LAI CHÂU 07:10 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC 07:35 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 09:40 5PLUS ONLINE…

Like

Lịch phát sóng Lai Châu TV ngày 19/7/2018

05:45 Tập Thể Dục Buổi Sáng 06:00 Tiếp sóng VTV1 06:30 Thời Sự Lai Châu 07:00 HĐ ĐỂ CS TỐT ĐẸP 07:10 CHÍNH SÁCH DT&TÔN GIÁO 07:25 PHIM TRUYÊN 08:20 PSCĐ: BƯỚC ĐỘT PHÁ CHIẾN…

Like