Lịch phát sóng Lâm Đồng TV

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 29/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Tư 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh đau mắt đỏ 06:00 Chương...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 28/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Ba 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Nông thôn mới: Nuôi bò sữa công nghệ cao 06:00...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 27/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyện nhà nông: Chăm sóc phòng bệnh cà phê mùa mưa...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 26/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình Chủ nhật 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: An ninh Lâm Đồng - Hiểm họa cháy từ...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 25/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Bảy 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Kinh tế hội nhập - Giải pháp giữ...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 23/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Năm 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống - Thầm lặng tỏa...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 22/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Tư 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh loãng xương 06:00 Chương trình...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 20/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyện nhà nông: Chăm sóc phòng bệnh cà phê mùa mưa...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 14/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Ba 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Pháp luật và Đời sống : Liêng Hót Lê -...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 13/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyện nhà nông: Làm giàu từ trồng lá cảnh 06:00 Chương...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 10/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Sáu 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: An toàn giao thông - Emddi Lâm Đồng địa...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 9/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Năm 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống _Cổ phần Hóa -...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 8/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Tư 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Sức khỏe cho mọi người: Bệnh tay chân miệng 06:00 Chương...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 31/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Ba 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Pháp luật và đời sống 06:00 Chương trình...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 30/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: Chuyện nhà nông 06:00 Chương trình Thời sự của...