Lịch phát sóng Lào Cai TV

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 28/8/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 27/8/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào Cai...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 26/8/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Mông 05:20 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 25/8/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 22/8/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:15 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50 An...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 21/8/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi:...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 20/8/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 13/8/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự 05:50 An...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 11/8/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 10/8/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng H'Mông 05:15 Ca nhạc tiếng H'Mông 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 8/8/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:15 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50 An...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 31/7/2018

4:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi:...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 30/7/2018

4:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 25/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:15 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50 An toàn...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 24/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi:...