Lịch phát sóng Long An TV

Lịch phát sóng Long An TV ngày 31/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An toàn giao thông: Trách nhiệm bảo hiểm dân sự phương tiện giao...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 30/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vượt qua hiểm nghèo: Hoàn cảnh chị Bảo Thu 5:20 Khám phá thế...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 29/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An ninh Long An: Những án mạng đau lòng từ mâu thuẩn nhỏ...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 28/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Quốc phòng toàn dân: Thầm lặng lính giữ kho 5:20 Thế giới động...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 27/8/2018

Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Chuyên đề Giáo dục: Thêm những điểm trường cho năm học mới 5:20...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 26/8/2018

Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Nông thôn Ngày nay: Chăm sóc chanh giai đoạn ra hoa, nuôi trái...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 25/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Cải cách Hành chính: Đẩy mạnh cái cách thủ tục hành chính 5:20...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 24/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Chắp cánh ước mơ: Bệnh hiểm nghèo - Bi kịch của một gia...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 23/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vượt qua hiểm nghèo: Cần lắm những vòng tay 5:20 Khám phá thế...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 22/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An ninh Long An: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới 5:20...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 21/8/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 Vì chủ quyền an ninh biên giới: Vận động quần chúng ở đồn biên phòng Tuyên Bình 5:20 Thế giới...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 20/8/2018

Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Xây dựng Đảng: Mộc Hóa với nổ lực xây dựng bộ máy chính...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 16/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vượt qua hiểm nghèo: Anh Ly mong được giúp đỡ 5:20 Khám phá...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 15/8/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An ninh Long An: Nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 14/8/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 Quốc phòng toàn dân: Nữ dân quân 2 giỏi 5:20 Thế giới động vật 5:35 Bản tin thời sự buổi...