Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 28/8/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình, Thứ 3, ngày 28/08/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Sữa với sức khỏe con người 06:00 Cố Đô ngày mới Tin tức tổng…

1 Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 27/8/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình thứ 2, ngày 27/08/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Sữa với sức khỏe con người 06:00 Cố Đô ngày mới Tin tức tổng…

1 Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 25/8/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình Thứ 7, ngày 25/08/2018 05:35 Khoa học và cuộc sống Chất béo với sức khỏe con người 06:00 Cố Đô ngày mới Tin tức…

Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 22/8/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình Thứ 4, ngày 22/08/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Làm thế nào để răng chắc khỏe – phần 2 06:00 Cố Đô ngày…

Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 20/8/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình Thứ 2, ngày 20/08/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Làm thế nào để răng chắc khỏe – Phần 1 06:00 Cố Đô ngày…

Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 13/8/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình thứ 2, ngày 13/08/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Cảnh báo ngộ độc thực phẩm từ thịt gà 06:00 Cố Đô ngày mới…

1 Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 10/8/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình Thứ 6, ngày 10/08/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Người nước ngoài với y học cổ truyền – Phần 1 06:00 Cố Đô…

1 Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 8/8/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình Thứ 4, ngày 08/08/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Tìm hiểu về chứng đột quỵ não – phần 2 06:00 Cố Đô ngày…

1 Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 31/7/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình, Thứ 3, ngày 31/07/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Công dụng phòng chống ung thư của nghệ – Phần 2 06:00 Cố Đô…

1 Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 30/7/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Ninh Bình thứ 2, ngày 30/07/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Công dụng phòng chống ung thư của nghệ – Phần 2 06:00 Cố Đô…

Like

Lịch phát sóng Ninh Bình TV ngày 24/7/2018

05:30 Hình hiệu Giới thiệu chương trình Truyền hình Thứ 3, ngày 24/07/2018 05:35 Khoa học và Cuộc sống Vi rút Zika – Phần 1 06:00 Cố Đô ngày mới Tin tức tổng hợp 06:30…

Like