Lịch phát sóng Ninh Thuận TV

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 28/8/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Tạp chí Bảo...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 27/8/2018

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 25/8/2018

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 22/8/2018

5h35: Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Tạp chí Đồng hành cùng...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 20/8/2018

5h35: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: An ninh Ninh...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 13/8/2018

5h35 : Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30 : Giải trí 5’ 6h35 : Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 10/8/2018

5h30 : Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30 : Giải trí 5’ 6h35 : Bản tin nói không với thực phẩm bẩn 6h40...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 8/8/2018

5h35 : Ninh Thuận ngày mới 6h30 : Giải trí 5’ 6h35 : Bản tin nói không với thực phẩm bẩn 6h40 : Tạp...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 30/7/2018

5h35: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: An ninh Ninh...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 24/7/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Tạp chí Bảo...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 19/7/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Chuyên mục Sức...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 17/7/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Phóng sự :...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 16/7/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: An ninh Ninh...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 13/7/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Chuyên mục Pháp...

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 12/7/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Ninh Thuận -...