Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 28/8/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Tạp chí Bảo hiểm xã hội và cuộc sống 7h00: Phim Việt Nam :…

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 27/8/2018

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 25/8/2018

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 22/8/2018

5h35: Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Tạp chí Đồng hành cùng người nghèo 7h00: Phim Việt Nam : Nỗi đau của hạnh…

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 20/8/2018

5h35: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: An ninh Ninh Thuận 7h00: Phim Việt Nam : Tuổi yêu Tập 28-29 8h30:…

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 13/8/2018

5h35 : Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30 : Giải trí 5’ 6h35 : Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40 : An ninh Ninh Thuận 7h00 : PhimViệt Nam : Tuổi…

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 10/8/2018

5h30 : Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30 : Giải trí 5’ 6h35 : Bản tin nói không với thực phẩm bẩn 6h40 : Chuyên mục Pháp luật và cuộc sống 7h00 : Phim…

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 8/8/2018

5h35 : Ninh Thuận ngày mới 6h30 : Giải trí 5’ 6h35 : Bản tin nói không với thực phẩm bẩn 6h40 : Tạp chí Đô thị và cuộc sống 7h00 : Phim Việt Nam…

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 30/7/2018

5h35: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: An ninh Ninh Thuận 7h00: Phim Việt Nam: Hoàng hôn ấm áp Tập 20-21…

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 24/7/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin Nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Tạp chí Bảo hiểm xã hội và cuộc sống 7h00: Phim Việt Nam :…

Like

Lịch phát sóng Ninh Thuận TV ngày 19/7/2018

5h30: Chương trình Ninh Thuận ngày mới 6h30: Giải trí 5’ 6h35: Bản tin nói không với thực phẩm bẩn 6h40: Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người 7h00: Phim Việt Nam : Hạnh phúc…

Like