Lịch phát sóng Phú Thọ TV

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 28/8/2018

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 27/8/2018

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 26/8/2018

05:35PTV Kết nối yêu thương 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 82 06:50Tiểu phẩm hài 06:55Phóng sựBí thư Chi bộ...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 25/8/2018

05:35Sách hay cho mọi người 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 81 06:50Tiểu phẩm hài 06:55Phóng sựLLVT tỉnh với phong...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 24/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Mục Học tập và làm theo tư...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 23/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Ngày này năm xưa 07:00 Phim hoạt...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 22/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Ngày này năm xưa 07:00 Phim hoạt...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 21/8/2018

05:35Sách hay cho mọi ngườiGiúp bạn có trí nhớ tuyệt vời 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 77 06:50Khoảnh khắc...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 20/8/2018

5:35Đẹp cùng PTV 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 76 06:50Tiểu phẩm hài 06:55Phóng sựNhìn lại 10 năm thực hiện...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 13/8/2018

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 12/8/2018

05:35PTV Kết nối yêu thương 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 68 06:50Tiểu phẩm hài 06:55Phóng sựĐổi thay ở Hà...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 11/8/2018

05:35Sách hay cho mọi người 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 67 06:50Tiểu phẩm hài 06:55Phóng sựMô hình máy tách...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 10/8/2018

5:35Sách hay cho mọi người 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 66 06:50Tiểu phẩm hài 06:55Phóng sựThanh niên khởi nghiệp...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 8/8/2018

05:35Nông nghiệp, nông thôn Phú ThọPhòng trừ sâu bệnh gây hại lúa mùa 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 64...

Lịch phát sóng Phú Thọ TV ngày 30/7/2018