Lịch phát sóng Phú Yên TV

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 29/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Ngày này năm xưa 07:00 Phim hoạt...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 28/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Ngày này năm xưa 07:00 Phim hoạt...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 27/8/2018

06:30 Thời sự PTP 06:55 Mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 07:00 Ngày này năm...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 26/8/2018

05:35PTV Kết nối yêu thương 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 82 06:50Tiểu phẩm hài 06:55Phóng sựBí thư Chi bộ...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 25/8/2018

05:35Sách hay cho mọi người 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 81 06:50Tiểu phẩm hài 06:55Phóng sựLLVT tỉnh với phong...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 24/8/2018

05:35Sách hay cho mọi người 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 80 06:50Tiểu phẩm hài 06:55Phóng sựNét mới trong phong...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 23/8/2018

5:35Nông nghiệp, nông thôn Phú ThọChăm sóc và bón thúc cho lúa mùa 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 79...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 22/8/2018

05:35Cuộc sống muôn màuChiếc bình vỡ 05:40Thời sự Phú Thọ 06:00Phim truyệnHai người mẹ - Tập 78 06:50Khoảnh khắc diệu kỳ 06:55Phóng sựCơ cấu...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 21/8/2018

06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Ngày này năm xưa 07:00 Phim hoạt hình: Tom và Jerry – Tập...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 20/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Mục Học tập và làm theo tư...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 14/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Ngày này năm xưa 07:00 Phim hoạt...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 13/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Mục Học tập và làm theo tư...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 12/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Ngày này năm xưa 07:05 Chương trình...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 11/8/2018

05:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Ngày này năm xưa 07:00 Phim hoạt...

Lịch phát sóng Phú Yên TV ngày 10/8/2018

5:55 Giới thiệu Chương trình PTP 06:00 Tiếp sóng Thời sự VTV1 06:30 Thời sự PTP 06:55 Mục Học tập và làm theo tư...