Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 29/8/2018

6h00 Giới thiệu chương trình 6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h35 Phóng sự: Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình 6h50 An ninh Quảng…

Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 28/8/2018

6h00 Giới thiệu chương trình cả ngày 6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h35 Bạn của nhà nông 6h50 Trang truyền hình huyện Tuyên Hóa 7h00 Phim truyện Việt Nam:…

Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 27/8/2018

6h00 Giới thiệu chương trình cả ngày 6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h35 Phim tài liệu: Quảng Bình tiềm năng xanh – Giá trị xanh – Phát triển bền…

Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 26/8/2018

6h00 Giới thiệu chương trình 6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h35 Vì chủ quyền an ninh biên giới 6h50 Trang truyền hình TP Đồng Hới 7h00 Sân khấu: Nhiệm…

Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 25/8/2018

6h00 Giới thiệu chương trình 6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h40 Khởi nghiệp – Khát vọng tiên phong 7h00 Truyền hình trực tiếp: Lễ khai mạc giải đua xe…

1 Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 23/8/2018

6h00 Giới thiệu chương trình 6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h40 Sống xanh 6h50 Trang truyền hình huyện Bố Trạch 7h00 Phim Truyện: Mối thù gia tộc – Tập…

1 Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 22/8/2018

6h00 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h35 Ký sự: Sông Long Đại – Tập 7 6h50 Kiến trúc và cuộc sống 7h00 Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm…

Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 21/8/2018

6h00 Giới thiệu chương trình cả ngày 6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h35 Thơ, nhạc và hoài niệm 6h50 Trang truyền hình huyện Lệ Thủy 7h00 Phim truyện Việt…

Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 20/8/2018

6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h40 Nông thôn nông dân Quảng Bình 7h00 Phim Truyện: Cổ kiếm kỳ đàm – Tập 15+16 8h30 Truyền hình trực tiếp: Lễ kỷ…

Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 14/8/2018

6h00 Giới thiệu chương trình 6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h35 Bạn của nhà nông 6h50 Trang truyền hình huyện Tuyên Hóa 7h00 Phim truyện Việt Nam: Hoa xương…

Like

Lịch phát sóng Quảng Bình TV ngày 13/8/2018

6h00 Giới thiệu chương trình 6h05 Quảng Bình ngày mới 6h30 Sức khỏe và đời sống 6h35 Chuyện cuối tuần 6h50 Bạn của nhà nông 7h05 Phim truyện: Cổ kiếm kỳ đàm – Tập 10…

Like