Lịch phát sóng Quảng Ninh TV

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 20/8/2018

00:00 Phim truyện: Thiên địa tình duyên. T16/38 00:45 CSQT: Hành trình đến Cornouaille. P8 01:00 PS: Để nông sản thực sự giúp nông...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 20/8/2018

00:00 Nốt nhạc trái tim: 00:30 Trang văn hóa: Nam Cao nghiệp văn còn mãi 01:00 Phim truyện: Như giọt sương ngủ muộn -...

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 13/8/2018

00:00 Phim truyện: Thiên địa tình duyên. T9/38 00:45 CSQT: Hành trình đến Cornouaille. P5 01:00 PS: Móng Cái tăng cường bảo vệ và...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 13/8/2018

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 10/8/2018

00:00 Phim truyện: Thiên địa tình duyên. T6/38 00:45 CSQT: Hành trình đến Cornouaille. P4 01:00 Xây dựng nông thôn mới Quảng Ninh -...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 10/8/2018

00:00 Ca nhạc quốc tế : Tối ngày 10/08/2018 00:30 Trang văn hóa: CPhụ nữ miền Tây 01:00 Phim truyện: Cuộc chiến quý ông...

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 8/8/2018

00:00 Phim truyện: Thiên địa tình duyên. T4/38 00:45 CSQT: Hành trình đến Cornouaille. P3 01:00 Bảo hiểm xã hội và cuộc sống: Đưa...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 8/8/2018

00:00 Ca nhạc quốc tế : Tối ngày 08/08/2018 00:30 Trang văn hóa: Nơi hồi sinh Trò Kiều 01:00 Phim truyện: Cuộc chiến quý...

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 30/7/2018

00:00 Phim truyện: Trò đùa tình yêu. T19/24 00:45 CSQT: Khu vườn của Francois. P1 01:00 PS: Những điểm sáng vùng biên 01:10 Ca...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 30/7/2018

00:00 Nốt nhạc trái tim: 00:30 TVH: Thăng trầm điệu ví sông La. 01:00 Phim truyện: Cuộc chiến quý ông - Tập 51 01:45...

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 24/7/2018

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 24/7/2018

00:00 Ca nhạc quốc tế: 00:30 Trang văn hóa: Nam Cao nghiệp văn còn mãi. 01:00 Phim truyện: Cuộc chiến quý ông - Tập...

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 17/7/2018

00:00 Phim truyện: Trò đùa của tình yêu. T6/24 00:40 Vườn thú AZ : Tối ngày 17/07/2018 01:00 Xây dựng Đảng: Nỗ lực đáng...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 17/7/2018

00:00 Ca nhạc quốc tế: 00:30 Trang văn hóa: Kinh sách phật giáo 01:00 Phim truyện: Cuộc chiến quý ông - Tập 38 01:45...

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 16/7/2018

00:00 Phim truyện: Trò đùa tình yêu. T5/24 00:45 CSQT: Hành trình đến Cornouaille. P3 01:00 Giáo dục và Phát triển: Trường mầm non...