Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 28/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:30 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Xây dựng Đảng: Quảng Trị thực hiện NQ 02 về hỗ trợ DN, khởi nghiệp DN 06:15 Phóng sự: Hội Nông dân…

Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 27/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 An ninh Quảng Trị: Công an Quảng Trị tăng cường quản lý dữ liệu 06:15 Ký sự truyền hình: Rượu Kim Long…

Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 26/8/2018

01:30 Chương trình Thời sự 05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:33 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Mỗi tuần một chuyện 06:15 Phim sitcom: Lắm người nhiều ma, tập 34 06:30 Phim truyện: Vận…

Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 25/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Hướng Hóa hội nhập & PT: Cung ứng giống cà phê phục vụ tái canh 06:15 Nhìn ra tỉnh bạn: Di tích…

1 Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 22/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Tạp chí nông nghiệp: Mô hình gà Hải Lăng 06:20 Phim tài liệu: Phú Quốc – Hòn ngọc của Tổ Quốc 06:50…

Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 20/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Vì chủ quyền ANBG: Bộ đội BP QT sẵn sàng giúp dân trong mùa mưa bão 06:15 Phim Tài liệu: Một đất…

Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 13/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 An ninh Quảng Trị: Công an Quảng Trị vì nước quên thân vì dân phục vụ 06:15 Phim Tài liệu: Tiểu đoàn…

Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 10/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Du lịch Quảng Trị: Tín hiệu vui mở ra triển vọng phát triển du lịch 06:15 Phim truyện: Xác suất hôn nhân…

Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 8/8/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Tạp chí nông nghiệp: Diễn biến lùn sọc đen hại lúa 06:20 Phim tài liệu: Cho vơi đi nỗi nhớ 06:50 Phim…

Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 31/7/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:30 Ngày mới cùng QRTV 06:05 Triệu Phong hội nhập và phát triển: Chăm lo cho đối tượng có công ở huyện Triệu Phong 06:15 Phim Tài liệu:…

Like

Lịch phát sóng Quảng Trị TV ngày 30/7/2018

05:30 Đài hiệu, giới thiệu chương trình 05:32 Ngày mới cùng QRTV 06:05 An ninh Quảng Trị: Những chiến sỹ an ninh vì bình yên cuộc sống 06:15 Phim Tài liệu: Câu chuyện về đội…

Like