Lịch phát sóng Sơn La TV

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 2/9/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Lời ca dâng Bác 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên mục LĐ việc làm:...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 1/9/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Dân ca dân vũ 06:00 Chào ngày mới 06:15 CM Hướng dẫn sử dụng...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 31/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Chúng con canh giấc ngủ cho người 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên mục ATGT:...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 30/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Hát mãi khúc quân hành 06:00 Chào ngày mới 06:15 CĐVHXH: Chiềng Bằng với công...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 29/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình Văn nghệ: Vang mãi những khúc ca cách mạng - PII 06:00 Chào ngày mới 06:15...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 28/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình Văn nghệ: Vang mãi những khúc ca cách mạng - PI 06:00 Chào ngày mới 06:15...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 26/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Những tình khúc của nghệ sỹ nhân dân Vi Hoa 06:00 Chào ngày mới...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 25/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Dân ca dân vũ 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên mục sức khỏe: Phòng...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 24/8/2018

00:00 Giới thiệu phóng sự, chuyên mục 05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Vang mãi bản hùng ca 06:00 Chào ngày...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 23/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Đất Mường thêm đẹp mùa hoa 06:00 Chào ngày mới 06:15 CĐVHXH: Cơ hội giúp...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 22/8/2018

00:00 Giới thiệu phóng sự, chuyên mục 05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Ca sỹ Thu Hương 06:00 Chào ngày mới...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 21/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình Văn nghệ: Biển cả là quê hương 06:00 Chào ngày mới 06:15 CM CCHC: Hệ thống...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 20/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Bài ca chiến thắng 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên mục PCMT: Biên phòng Sơn...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 19/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Ca sỹ Văn Mai Hương 06:00 Chào ngày mới 06:15 CM DĐCT: Cần quan...

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 18/8/2018

00:00 Giới thiệu chương trình, chuyên mục 05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Dân ca dân vũ 06:00 Chào ngày...