Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 2/9/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Lời ca dâng Bác 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên mục LĐ việc làm: Hiệu quả từ đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

1 Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 1/9/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Dân ca dân vũ 06:00 Chào ngày mới 06:15 CM Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV: Sơn la đẩy mạnh thu gom, xử lý bao…

Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 31/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Chúng con canh giấc ngủ cho người 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên mục ATGT: Khắc phục giao thông đường bộ mùa mưa lũ 06:30 Thời…

Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 30/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Hát mãi khúc quân hành 06:00 Chào ngày mới 06:15 CĐVHXH: Chiềng Bằng với công tác phòng chống bạo lực gia đình 06:30 Thời sự 07:00…

Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 29/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình Văn nghệ: Vang mãi những khúc ca cách mạng – PII 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên đề Kinh tế: Công ty chè Chiềng Ve nâng cao…

Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 28/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình Văn nghệ: Vang mãi những khúc ca cách mạng – PI 06:00 Chào ngày mới 06:15 CM CCHC: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ…

Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 26/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Những tình khúc của nghệ sỹ nhân dân Vi Hoa 06:00 Chào ngày mới 06:15 CM Nông dân: Phát huy hiệu quả nguồn quỹ hỗ…

Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 25/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình văn nghệ: Dân ca dân vũ 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên mục sức khỏe: Phòng chống dịch bệnh mùa mưa lũ 06:30 Thời sự 07:00 CM…

Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 24/8/2018

00:00 Giới thiệu phóng sự, chuyên mục 05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Vang mãi bản hùng ca 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên mục ATGT: Nâng cao chất lượng đào tạo,…

Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 23/8/2018

05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Đất Mường thêm đẹp mùa hoa 06:00 Chào ngày mới 06:15 CĐVHXH: Cơ hội giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng 06:30 Thời sự 07:00…

Like

Lịch phát sóng Sơn La TV ngày 22/8/2018

00:00 Giới thiệu phóng sự, chuyên mục 05:25 Giới thiệu chương trình 05:30 Chương trình VN: Ca sỹ Thu Hương 06:00 Chào ngày mới 06:15 Chuyên đề kinh tế: HTX Bảo Minh phát triển cây…

Like