Lịch phát sóng Tây Ninh TV

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 29/8/2018

05:00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05:05 Phim tài liệu Những năm 40 – Chuyện bây giờ mới kể - Tập...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 28/8/2018

05:00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05:05 Thế giới động vật Khỉ đầu chó lông vàng – P2 05:20 CM: An...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 27/8/2018

05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu Những năm 40 – Chuyện bây giờ mới kể - Tập...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 26/8/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Nhìn ra thế giới 05g20 niệm của...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 25/8/2018

05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Thế giới động vật 05g20 CM: Cây mía Tây Ninh ( PL ) 05g50...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 24/8/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Nhìn ra thế giới Hệ thống điều...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 23/8/2018

Nhạc hiệu Đài - Chào cờ - Giới thiệu chương trình 5g00 Bài tập thể dục buổi sáng 5:05 Thế giới động vật :...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 22/8/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05:00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05:05 Phim tài liệu Những năm 40 –...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 20/8/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu Những năm 40 –...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 13/8/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu Những năm 40 –...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 10/8/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Nhìn ra thế giới Bánh xe đu...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 8/8/2018

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 30/7/2018

Nhạc hiệu đài – Giới thiệu CT 05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu Tác hại của ma...

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 24/7/2018

Lịch phát sóng Tây Ninh TV ngày 23/7/2018

05g00 Thể dục buổi sáng Bài tập phổ thông 05g05 Phim tài liệu Dương Minh Châu sáng mãi tên người anh hùng 05g20 CM...