Lịch phát sóng Thái Bình TV

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 24/9/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35Cuộc sống xanh - Ô nhiễm tiếng ồn do phương tiện giao thông 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 29/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Chẩn đoán và điều trị sởi ở...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 28/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Nhiễm giun sán do ăn rau sống...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 27/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Ăn đồ ăn cay nóng ảnh hưởng...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 25/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Dùng thuốc nhỏ mắt đúng cách 06h00Bản...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 23/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Dự phòng và điều trị U nấm...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 22/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Thuốc an thần với sức khỏe 06h00Bản...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 20/8/2018

5h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và điều trị cong vẹo...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 13/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Điều trị thoái hóa khớp vai 06h00Bản...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 10/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Dự phòng và điều trị đau nửa...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 8/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Điều trị thoái hóa khớp bàn tay...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 2/8/2018

Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Điều trị bệnh tiểu đêm 06h00Bản tin...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 1/8/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Rối loạn điều tiết mắt ở trẻ...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 31/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Dự phòng và điều trị điếc đột...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 30/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Điều trị bệnh viêm mống mắt 06h00Bản...