Lịch phát sóng Thái Nguyên TV

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 25/9/2018

5:30:00 Chào cờ 5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: HÀ...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 24/9/2018

5:30:00 Chào cờ 5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: HÀ...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 28/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 27/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 25/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 23/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho Người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 22/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 20/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: Bảo hiểm xã hội 06:05 Tọa đàm: Du lịch Tuyên Quang...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 20/8/2018

5:35:00 Bài thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho Người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 13/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 10/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 8/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 31/7/2018

5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: NGƯỜI GÁC ĐÊM - TẬP CUỐI 7:00:00 Thời sự Thái Nguyên 7:25:00 Chuyển động thị...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 30/7/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: NGƯỜI GÁC ĐÊM -...

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 24/7/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên - Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: NGƯỜI GÁC ĐÊM -...