Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 25/9/2018

5:30:00 Chào cờ 5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: HÀ NỘI MÙA CHIM LÀM TỔ – TẬP 2 7:00:00 Thời sự…

2 Likes

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 24/9/2018

5:30:00 Chào cờ 5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: HÀ NỘI MÙA CHIM LÀM TỔ – TẬP 2 7:00:00 Thời sự…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 28/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ – TẬP 28 7:00:00 Thời sự Thái Nguyên 7:25:00 Phim tài…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 27/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ – TẬP 27 7:00:00 Thời sự Thái Nguyên 7:25:00 Phim tài…

3 Likes

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 25/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ – TẬP 24 7:00:00 Thời sự Thái Nguyên 7:25:00 Phim tài…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 23/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho Người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ – TẬP 23 7:00:00 Thời sự Thái Nguyên 7:25:00 Phim tài…

Like

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 22/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ – TẬP 22 7:00:00 Thời sự Thái Nguyên 7:30:00 Phim tài…

Like

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 20/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: Bảo hiểm xã hội 06:05 Tọa đàm: Du lịch Tuyên Quang – Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 06:30 Thời sự…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 20/8/2018

5:35:00 Bài thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho Người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ – TẬP 19 7:00:00 Thời sự Thái Nguyên 7:30:00 Phim…

1 Like

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 13/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ – TẬP 13 7:00:00 Thời sự Thái Nguyên 7:25:00 Chương trình…

Like

Lịch phát sóng Thái Nguyên TV ngày 10/8/2018

5:35:00 Thể dục dưỡng sinh buổi sáng cho người cao tuổi 5:45:00 Thái Nguyên – Ngày mới 6:10:00 Phim truyện: PHI THIÊN THẦN KÝ – TẬP 10 7:00:00 Thời sự Thái Nguyên 7:30:00 Chương trình…

1 Like