Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 30/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Với khán giả truyền hình 7h00 Phim Việt Nam: Chuyện của Ren- Tập 9 7h45 Chương trình…

1 Like

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 29/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chuyên đề Xây dựng Đảng 6h45 Chuyên mục Ống kính du lịch 6h55 Phim Việt Nam: Chuyện của Ren- Tập 8 7h40…

1 Like

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 28/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chuyền đề Nông nghiệp nông thôn 6h45 Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc 7h05 Phim Việt Nam: Chuyện của Ren- Tập…

1 Like

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 27/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Ống kính du lịch 7h00 Phim Việt Nam: Chuyện của Ren- Tập 6 7h45 Thế giới âm…

1 Like

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 26/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên đề Sức khỏe cho mọi người 7h00 Phim Việt Nam: Chuyện của Ren- Tập 5 7h45 Câu lạc…

2 Likes

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 25/9/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số 7h00 Phim Việt Nam: Chuyện của Ren- Tập 4 7h50 Phim tài…

1 Like

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 24/9/2018

5h40 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Với khán giả truyền hình 7h00 Phim Việt Nam: Chuyện của Ren- Tập 3 7h45 Chương trình…

Like

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 31/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chuyền đề Nông nghiệp nông thôn 6h45 Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc 7h05 Phim Việt Nam: Khúc tương tư- Tập…

Like

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 30/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên mục Ống kính du lịch 7h00 Phim Việt Nam: Khúc tương tư- Tập 8 7h45 Thế giới âm…

Like

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 29/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Phóng sự 6h45 Chuyên đề Sức khỏe cho mọi người 7h00 Phim Việt Nam: Khúc tương tư- Tập 7 7h45 Câu lạc…

Like

Lịch phát sóng Thừa Thiên – Huế TV ngày 28/8/2018

5h45 Khỏe và đẹp 6h00 Chương trình thời sự Huế ngày mới 6h25 Chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số 7h00 Phim Việt Nam: Khúc tương tư- Tập 6 7h50 Phim tài…

Like