Lịch phát sóng Trà Vinh TV

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 28/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục Đoàn thể (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 27/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 25/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục Kinh tế + Nông thôn mới (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 22/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 20/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 13/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 10/8/2018

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 8/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục VHXH (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 31/7/2018

5g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 25/7/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục Đoàn thể (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 17/7/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông & An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 16/7/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục PL&CS+ Bảo hiểm xã hội (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 14/7/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục QPTD (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 13/7/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục (PL) Đảng trong cuộc sống Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí...

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 12/7/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục Khoa học và công nghệ (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN...