Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 28/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục Đoàn thể (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Một lần dang dở 08g05’ Khám…

Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 27/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Nỗi lòng 08g05’…

Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 25/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục Kinh tế + Nông thôn mới (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Sầu lẻ…

Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 22/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Yêu người chung…

1 Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 20/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Tàu về quê…

Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 13/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Nỗi lòng cô…

Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 10/8/2018

Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 8/8/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục VHXH (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Tiễn biệt 08g05’ Khám phá thế giới:…

Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 31/7/2018

5g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Tình buồn 08g05’…

Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 25/7/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục Đoàn thể (PL) 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Tình cờ gặp nhau 08g05’ Khám…

Like

Lịch phát sóng Trà Vinh TV ngày 17/7/2018

05g30’ Thời sự Đài THTV 05g40’ Chuyên mục(PL) Khuyến nông & An toàn giao thông 06g00’ Tiếp chuyển thời sự Chào buổi sáng Đài THVN (VTV1) 07g00’ CLB Thể thao 07g40’ Ca nhạc: Chuyện tình…

1 Like