Lịch phát sóng Tuyên Quang TV

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 28/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Hộp thư truyền hình 06:05 Tác phẩm mới 06:30 Thời sự TTV (Chào...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 27/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Tạp chí Sức khỏe và đời sống 06:00 Tọa đàm: Du lịch Tuyên...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 26/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Quốc phòng toàn dân 06:00 Tuổi cao vui khỏe 06:30 Thời sự TTV...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 25/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: Tuyên Quang phát triển bền vững 06:00 Sắc màu văn hóa...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 23/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Dân số và Phát triển 06:05 Tuổi cao vui khỏe 06:30 Thời sự...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 22/8/2018

5:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Xây dựng nông thôn mới 06:05 Ai nhanh hơn, ai khéo...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 21/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Địa danh văn hóa lịch sử Tuyên Quang 06:05 Địa danh văn hóa...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 14/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Tuyên Quang trồng rừng FSC 06:05 Ca nhạc: Khúc tình ca...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 13/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Đảng bộ xã Đội Cấn lãnh đạo xây dựng nông thôn...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 12/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề Kinh tế: Công nghiệp Tuyên Quang, chuyển biến từ những con...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 11/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Phóng sự: Người chơi Sanarai ở Trường Sa 06:05 Tác phẩm mới 06:30...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 10/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Yên Sơn xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp 06:05...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 9/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên mục: Tổ quốc và người lính Hải quân 06:05 Ai nhanh hơn,...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 8/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Chuyên đề: Tuyên Quang chăm lo cho trẻ em nghèo 06:05 Câu chuyện...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 1/8/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Hộp thư truyền hình 06:05 Tuổi cao vui khỏe 06:30 Thời sự TTV...