Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 30/9/2018

0h00 - Phim truyện: Cảnh sát đặc nghiệm. Tập 13. (Phim VN) 0h45 - CM: An ninh Vĩnh Phúc.PL Tối 27.9 0h55 - Ca...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 29/9/2018

0h00 - Phim truyện: Cảnh sát đặc nghiệm. Tập 12. (Phim VN) 0h45 - Du lịch bốn phương: Sao Paulo. PL Chiều 27.9 0h55...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 28/9/2018

0h00 - Phim truyện: Cảnh sát đặc nghiệm. Tập 11. (Phim VN) 0h45 - KH &CN: Sức mạnh trái đất – Hành tinh đặc...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 27/9/2018

0h00 - Phim truyện: Cảnh sát đặc nghiệm. Tập 10. (Phim VN) 0h45 - Thế giới thời trang. PL Chiều 24.9 0h55 - Mục:...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 26/9/2018

0h00 - Phim truyện: Cảnh sát đặc nghiệm. Tập 9. (Phim VN) 0h45 - Du lịch bốn phương: Líbon. PL Chiều 23.9 0h55 -...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 25/9/2018

0h00 - Phim truyện: Cảnh sát đặc nghiệm. Tập 8. (Phim VN) 0h45 - CM: Hồn quê. PL Tối 22.9 0h55 - Ca nhạc...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 24/9/2018

0h00 - Phim truyện: Cảnh sát đặc nghiệm. Tập 7. (Phim VN) 0h45 - Lịch sử thế giới: Nikola Tesla. P6. PL Chiều 22.9...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 31/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 9. (Phim VN) 0h45 - P/s: Ngành giáo dục và đạo tạo chuẩn bị cho năm học...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 30/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 8. (Phim VN) 0h45 - Tạp chí thể thao: Gala trượt băng nghệ thuật VĐ Châu Âu...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 29/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 7. (Phim VN) 0h45 - CM: An toàn giao thông.PL Tối 26.8 0h55 - Ca nhạc 1h30...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 28/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 6. (Phim VN) 0h45 -Tạp chí thể thao: Thể thao quốc tế. PL Tối 25.8 0h55 -...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 27/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 5. (Phim VN) 0h45 - Thế giới động vật: Hành tinh trái đất II – Rạn san...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 26/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 4. (Phim VN) 0h45 - CM: Pháp luật và đời sống.PL Tối 23.8 0h55 - Ca nhạc...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 25/8/2018

h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 3. (Phim VN) 0h45 - CM: Văn hóa gia đình. PL Tối 22.8 0h55 - Ca nhạc...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 24/8/2018

0h00 - Phim truyện: Nghiệt oan. Tập 2. (Phim VN) 0h45 - Du lịch bốn phương: Khám phá Vancouver. PL Tối 20.8 0h55 -...