Lịch Phát Sóng HTV

Lịch phát sóng HTV9 thứ 3 ngày 21/8/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 01:00 KỊCH: MƯA GIỮA CUỘC TÌNH 02:40 PHIM TÀI LIỆU: NHỮNG NĂM 40 - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 3 ngày 21/8/2018

00:30 NHỊP ĐẬP THỂ THAO 01:00 TÀI CHÍNH - KINH DOANH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 TẠP CHÍ BÍ QUYẾT ĐẸP:...

Lịch phát sóng HTV4 thứ 3 ngày 21/8/2018

05:00 SỐNG KHỎE - SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 PHIM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 06:15 ĐẢNG VÀ CUỘC SỐNG 06:30...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 21/8/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 89 - 93 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: SỰ TÍCH CON MUỖI 07:00...

Lịch phát sóng HTV2 thứ 3 ngày 21/8/2018

Lịch phát sóng HTV1 thứ 3 ngày 21/8/2018

00:00 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 00:30 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 01:00 CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP 01:20 CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG 01:50 BẢN TIN THỜI...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 2 ngày 20/8/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 02:00 CA NHẠC: CLB TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH "ÁNH SAO LỊCH SỬ" 02:45 NHỊP CẦU DU HỌC 03:00...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 2 ngày 20/8/2018

01:10 ƯỚC MƠ TRONG TẦM TAY 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 TRONG THẾ GIỚI XE 02:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NHỮNG SẮC...

Lịch phát sóng HTV4 thứ 2 ngày 20/8/2018

05:00 Sống khỏe - Sống đẹp 05:30 Thể dục cho mọi người 05:45 Phim tài liệu nước ngoài 06:15 Nghệ thuật và cuộc sống...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 20/8/2018

06:00 Chương trình thiếu nhi: Ai nhanh trí hơn - Tập 84 - 88 06:30 Cổ tích Việt Nam: Tấm Cám 07:00 Phim hoạt...

Lịch phát sóng HTV2 thứ 2 ngày 20/8/2018

Lịch phát sóng HTV1 thứ 2 ngày 20/8/2018

00:00 An toàn giao thông TP 00:30 Khoa học công nghệ 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG 01:50 Bản tin thời...

Lịch phát sóng HTV9 chủ nhật ngày 19/8/2018

02:00 CA NHẠC: GIAI ĐIỆU THÁNG 8 02:45 PHIM TÀI LIỆU: NHỮNG NĂM 40 - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ 03:00 DỰ BÁO KINH...

Lịch phát sóng HTV7 chủ nhật ngày 19/8/2018

00:00 THẾ GIỚI THỂ THAO 00:30 CÀ PHÊ CUỐI TUẦN 01:00 VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 HÀNH...

Lịch phát sóng HTV4 chủ nhật ngày 19/8/2018

05:00 SỐNG KHỎE - SỐNG ĐẸP 05:30 THỂ DỤC CHO MỌI NGƯỜI 05:45 TÀI TỬ CẢI LƯƠNG 06:15 TRUYỀN HÌNH THANH NIÊN 06:30 BẠN...