Lịch Phát Sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 25/9/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 46 - 51 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: ĐẦY TỚ VÀ TÊN TRỘM...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 24/9/2018

06:00 Chương trình thiếu nhi: Ai nhanh trí hơn - Tập 40 - 45 06:30 Cổ tích Việt Nam: Đầy tớ và tên trộm...

Lịch phát sóng HTV3 chủ nhật ngày 23/9/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH - TẬP 47 - 48 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: PHƯỢNG HOÀNG ĐẤT 07:00 PHIM HOẠT...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 7 ngày 22/9/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH - TẬP 45 - 46 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: NÀNG XUÂN HƯƠNG - TẬP 2...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 6 ngày 21/9/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 34 - 39 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: NÀNG XUÂN HƯƠNG - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 5 ngày 20/9/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 28 - 33 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: LẤY CHỒNG DÊ - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 19/9/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 22 - 27 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: LẤY CHỒNG DÊ - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 18/9/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 26 - 21 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: BÀI HỌC NHỚ ĐỜI 07:00...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 17/9/2018

06:00 Chương trình thiếu nhi: Ai nhanh trí hơn - Tập 10 - 15 06:30 Cổ tích Việt Nam: Chàng rễ thong manh 07:00...

Lịch phát sóng HTV3 chủ nhật ngày 16/9/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH - TẬP 43 - 44 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: SỰ TÍCH QUẢ ROI 07:00 PHIM...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 7 ngày 15/9/2018

6:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 4 - 9 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: THẠCH SÙNG - TẬP 1...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 6 ngày 14/9/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 4 - 9 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: THẠCH SÙNG - TẬP 1...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 5 ngày 13/9/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 102 - 103 - 104 - 1 - 2 - 3 06:30 CỔ...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 12/9/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 96 - 101 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: THẦN GIỮ CỦA - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 11/9/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 90 - 95 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: DÃ TRÀNG 07:00 PHIM HOẠT...