Lịch Phát Sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 22/8/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 94 - 98 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: BÍNH VÀ ĐINH - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 21/8/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 89 - 93 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: SỰ TÍCH CON MUỖI 07:00...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 20/8/2018

06:00 Chương trình thiếu nhi: Ai nhanh trí hơn - Tập 84 - 88 06:30 Cổ tích Việt Nam: Tấm Cám 07:00 Phim hoạt...

Lịch phát sóng HTV3 chủ nhật ngày 19/8/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH - TẬP 27 - 28 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: THẦY LANG BẤT ĐẮC DĨ 07:00...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 7 ngày 18/8/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH - TẬP 25 - 26 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: SỰ TÍCH THÀNH HOÀNG SỐNG -...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 6 ngày 17/8/2018

06:25 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 79 - 83 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: SỰ TÍCH THÀNH HOÀNG SỐNG...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 5 ngày 16/8/2018

06:25 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 74 - 78 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: ANH HỌC TRÒ NGHÈO -...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 15/8/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 69 - 73 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: ANH HỌC TRÒ NGHÈO -...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 14/8/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 64 - 68 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: BA CHÀNG THIỆN NGHỆ -...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 13/8/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 59 - 63 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: BA CHÀNG THIỆN NGHỆ -...

Lịch phát sóng HTV3 chủ nhật ngày 12/8/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH - TẬP 23 - 24 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: ĂN KHẾ TRẢ VÀNG 07:00 PHIM...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 7 ngày 11/8/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH - TẬP 21 - 22 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 6 ngày 10/8/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 54 - 58 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA -...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 5 ngày 9/8/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 49 - 53 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: CÂY TRE TRĂM ĐỐT 07:00...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 8/8/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 44 - 48 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: CHÀNG RỄ THÔNG MANH 07:00...