Lịch Phát Sóng HTV7

Lịch phát sóng HTV7 thứ 3 ngày 21/8/2018

00:30 NHỊP ĐẬP THỂ THAO 01:00 TÀI CHÍNH - KINH DOANH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 TẠP CHÍ BÍ QUYẾT ĐẸP:...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 2 ngày 20/8/2018

01:10 ƯỚC MƠ TRONG TẦM TAY 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 TRONG THẾ GIỚI XE 02:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NHỮNG SẮC...

Lịch phát sóng HTV7 chủ nhật ngày 19/8/2018

00:00 THẾ GIỚI THỂ THAO 00:30 CÀ PHÊ CUỐI TUẦN 01:00 VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 HÀNH...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 7 ngày 18/8/2018

KHỎE VÀ ĐẸP 01:00 VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 TẠP CHÍ SỨC KHỎE: ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 6 ngày 17/8/2018

0:30 TẠP CHÍ BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:00 NGẠC NHIÊN CHƯA 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 CUỘC SỐNG QUANH TA: NGUY HẠI...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 5 ngày 16/8/2018

00:30 TẠP CHÍ QUYỀN ANH 01:00 CHUYỂN ĐỘNG KINH DOANH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI: RAU...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 4 ngày 15/8/2018

NHỊP SỐNG THỂ THAO 01:00 GIẢI MÃ TÌNH YÊU 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN: TAM GIÁC...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 3 ngày 14/8/2018

00:30 NHỊP ĐẬP THỂ THAO 01:00 TÀI CHÍNH - KINH DOANH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 TẠP CHÍ BÍ QUYẾT ĐẸP:...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 2 ngày 13/8/2018

01:10 A BẠN ĐÂY RỒI 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 TRONG THẾ GIỚI XE 02:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NHỮNG SẮC MÀU...

Lịch phát sóng HTV7 chủ nhật ngày 12/8/2018

00:00 THẾ GIỚI THỂ THAO 00:30 CÀ PHÊ CUỐI TUẦN 01:00 VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 HÀNH...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 7 ngày 11/8/2018

00:30 KHỎE VÀ ĐẸP 01:00 VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 TẠP CHÍ SỨC KHỎE: TIỀN SẢN GIẬT...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 6 ngày 10/8/2018

00:30 TẠP CHÍ BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:00 NGẠC NHIÊN CHƯA 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 CUỘC SỐNG QUANH TA: NƠI LƯU...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 5 ngày 9/8/2018

00:30 TẠP CHÍ QUYỀN ANH 01:00 CHUYỂN ĐỘNG KINH DOANH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI: PHỔI...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 4 ngày 8/8/2018

NHỊP SỐNG THỂ THAO 01:00 GIẢI MÃ TÌNH YÊU 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN: SÁCH VÀ...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 3 ngày 7/8/2018

00:30 NHỊP ĐẬP THỂ THAO 01:00 TÀI CHÍNH - KINH DOANH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: NGƯỜI GIÚP VIỆC 02:15 TẠP CHÍ BÍ QUYẾT ĐẸP:...