Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 16/12/2018

00:00 THẾ GIỚI THỂ THAO 00:30 CÀ PHÊ CUỐI TUẦN 01:00 VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 HÀNH TRÌNH TRÁI ĐẤT 02:30 PTVN: KÉN MẸ CHỒNG 03:15 ALO, PHIM NGHE! 03:40 RANH GIỚI TRẮNG ĐEN 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 CA NHẠC: DẤU ẤN THỜI […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 15/12/2018

00:50 KHỎE VÀ ĐẸP 01:10 VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 TẠP CHÍ SỨC KHỎE: PHÒNG NGỪA NGUY CƠ KHI MANG THAI 02:30 PTVN: KÉN MẸ CHỒNG 03:15 CÀ PHÊ KHỞI NGHIỆP 03:45 CÁC THÀNH PHỐ TRÊN THẾ GIỚI 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 THẾ […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 14/12/2018

00:50 TẠP CHÍ BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:10 NGẠC NHIÊN CHƯA 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 CUỘC SỐNG QUANH TA: GÓC BẾP CỦA MẸ 02:30 PTVN: KÉN MẸ CHỒNG 03:15 ĐỒNG HÀNH HÀNG VIỆT 03:45 VUA SÁNG TẠO 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 MUA GÌ? Ở ĐÂU? 06:15 ĐỒNG […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 13/12/2018

00:50 TẠP CHÍ QUYỀN ANH 01:10 CHUYỂN ĐỘNG KINH DOANH 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI: THỰC PHẨM CHẾ BIẾN VỚI SỨC KHỎE 02:30 PTVN: KÉN MẸ CHỒNG 03:15 PHÓNG SỰ 03:25 CHUYỆN CỦA PHỐ 03:45 NGŨ CỐC CỔ XƯA 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 12/12/2018

00:20 CHUYỆN 4 MÙA: LÁ XANH 01:20 NHỊP SỐNG THỂ THAO 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 SỐNG XANH: BAO BÌ NHỰA THỰC PHẨM 02:30 PTVN: KÉN MẸ CHỒNG 03:15 ĐI AN TOÀN-VỀ HẠNH PHÚC 03:40 ĐIỂM DỪNG KẾ TIẾP 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 MUA GÌ? Ở ĐÂU? […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 11/12/2018

00:50 NHỊP ĐẬP THỂ THAO 01:10 TÀI CHÍNH – KINH DOANH 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 TẠP CHÍ BÍ QUYẾT ĐẸP: MI CONG 02:30 PTVN: KÉN MẸ CHỒNG 03:15 THỜI TRANG CUỘC SỐNG 03:40 NHỮNG SIÊU ANH HÙNG 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 MUA GÌ? Ở ĐÂU? 06:15 […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 10/12/2018

00:15 PTVN: HẠ SĨ QUAN 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 TRONG THẾ GIỚI XE 02:30 PTVN: NẮNG SỚM MƯA CHIỀU 03:15 1 VỐN 03:40 XU HƯỚNG VÀ PHONG CÁCH 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 MUA GÌ Ở ĐÂU? 06:15 BÁC SĨ ƠI! TẠI SAO? 06:30 CHƯƠNG TRÌNH 60 […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 9/12/2018

00:00 THẾ GIỚI THỂ THAO 00:30 CÀ PHÊ CUỐI TUẦN: HƯƠNG VÀ VỊ CÀ PHÊ 01:00 VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 HÀNH TRÌNH TRÁI ĐẤT 02:30 PTVN: NẮNG SỚM MƯA CHIỀU 03:15 ALO, PHIM NGHE! 03:40 RANH GIỚI TRẮNG ĐEN 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 8/12/2018

00:50 KHỎE VÀ ĐẸP 01:10 VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 TẠP CHÍ SỨC KHỎE: NGŨ CỐC – CÁCH SỬ DỤNG ĐÚNG 02:30 PTVN: NẮNG SỚM MƯA CHIỀU 03:15 CÀ PHÊ KHỞI NGHIỆP 03:45 CÁC THÀNH PHỐ TRÊN THẾ GIỚI 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 7/12/2018

TẠP CHÍ BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:10 NGẠC NHIÊN CHƯA 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 CUỘC SỐNG QUANH TA: ĐỘI CỨU HỘ CỦA NHỮNG CHÚ CHÓ 02:30 PTVN: NẮNG SỚM MƯA CHIỀU 03:15 ĐỒNG HÀNH HÀNG VIỆT 03:45 VUA SÁNG TẠO 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 MUA GÌ? Ở […]

Lịch phát sóng HTV7 hôm nay ngày 6/12/2018

00:50 TẠP CHÍ QUYỀN ANH 01:10 CHUYỂN ĐỘNG KINH DOANH 01:30 PTVN: VÒNG TRÒN TỘI LỖI 02:15 SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI: DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI THIẾU MÁU 02:30 PTVN: NẮNG SỚM MƯA CHIỀU 03:15 PHÓNG SỰ: DÂN VẬN KHÉO THÌ VIỆC GÌ CŨNG THÀNH CÔNG 03:25 CHUYỆN CỦA PHỐ 03:45 NGŨ CỐC CỔ XƯA […]