Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 18/11/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 02:00 VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG: HỘI DIỄN CÔNG TY ACV 02:45 PHIM TÀI LIỆU: TRÊN NHỮNG TỌA ĐỘ TRẮNG 03:00 DỰ BÁO KINH TẾ 03:30 TRINH SÁT KỂ CHUYỆN…

Like

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 17/11/2018

NHẠC THÍNH PHÒNG: ĐÊM NHẠC PHIM – A NIGHT OF FILM MUSIC 01:20 ĐIỂM TIN BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:50 TẠP CHÍ ONE CHAMPIONSHIP 02:40 PHIM TÀI LIỆU: TRÊN NHỮNG TỌA ĐỘ TRẮNG 03:00 TIẾNG ĐÀN…

1 Like

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 16/11/2018

00:00 BÓNG TRÒN 02:00 CHÍNH SÁCH & ĐỜI SỐNG: NÔNG THÔN MỚI BÌNH CHÁNH 02:20 TỎA SÁNG ĐỜI THƯỜNG 02:40 PHIM TÀI LIỆU: HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ 03:00 SIÊU THỊ CƯỜI: NHÂN VIÊN TINH TƯỚNG…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 15/11/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 01:00 CẢI LƯƠNG: KÉN RỂ 02:40 PHIM TÀI LIỆU: CÓ MỘT HÀ TIÊN XƯA 03:00 THẾ GIỚI ÂM NHẠC 03:30 CHIẾU PHIM: PT HỒNG KÔNG: MẸ NUÔI 05:05 THỂ…

1 Like

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 14/11/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 02:00 CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN 02:20 BIÊN CƯƠNG & HẢI ĐẢO 02:40 PHIM TÀI LIỆU: DI SẢN XANH 03:00 CA NHẠC: THẾ GIỚI ÂM NHẠC 03:30 CHIẾU PHIM:…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 13/11/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 01:00 KỊCH: ĐẤT LÀNH 02:40 PHIM TÀI LIỆU: NỐI LẠI CUNG ĐÀN XƯA 03:00 THANH ÂM NGÀY MỚI 03:30 CHIẾU PHIM: PT HỒNG KÔNG: MẸ NUÔI 05:05 THỂ DỤC…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 12/11/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 02:00 CA NHẠC: CHUNG DÒNG MÊ KÔNG – NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG 02:45 NHỊP CẦU DU HỌC 03:00 NGHỆ SĨ VÀ SÀN DIỄN: CẢI LƯƠNG XÃ HỘI HÓA 03:30…

2 Likes

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 11/11/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 02:00 CNDT: LIÊN HOAN CA MÚA NHẠC DÂN TỘC “GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG LẦN THỨ 16/2018” 02:45 PHIM TÀI LIỆU: CÁ CẢNH 03:00 DỰ BÁO KINH TẾ 03:30 TRINH…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 10/11/2018

00:35 CA NHẠC: CHUNG DÒNG MÊ KÔNG – NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG 01:20 ĐIỂM TIN BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:50 TẠP CHÍ ONE CHAMPIONSHIP 02:40 PHIM TÀI LIỆU: VÓ NGỰA TRƯỜNG ĐUA 03:00 TIẾNG ĐÀN TRI…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 9/11/2018

00:00 BÓNG TRÒN 02:00 CHÍNH SÁCH & ĐỜI SỐNG: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG NGHỀ 02:20 TỎA SÁNG ĐỜI THƯỜNG 02:40 PHIM TÀI LIỆU: VÓ NGỰA TRƯỜNG ĐUA 03:00 SIÊU THỊ CƯỜI: CON NHÀ NGƯỜI…

3 Likes

Lịch phát sóng HTV9 hôm nay ngày 8/11/2018

0:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 01:00 CẢI LƯƠNG: KÉN RỂ 02:40 PHIM TÀI LIỆU: HÀNH TRÌNH ĐẾN NƯỚC NGA 03:00 THẾ GIỚI ÂM NHẠC 03:30 CHIẾU PHIM: PT HỒNG KÔNG: MẸ NUÔI 05:05 THỂ…

7 Likes