Lịch Phát Sóng HTV9

Lịch phát sóng HTV9 thứ 3 ngày 25/9/2018

00:50 KỊCH: LỜI HỨA 02:40 PHIM TÀI LIỆU: KỂ CHUYỆN QUÂN GIỚI NAM BỘ 03:00 THANH ÂM NGÀY MỚI 03:30 CHIẾU PHIM: PTTQ: ĐỘI...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 2 ngày 24/9/2018

00:30 Câu lạc bộ thể thao 02:30 Chuyên đề âm nhạc: Nốt sol ở lại " Nam Bộ kháng chiến" 03:15 Phụ nữ &...

Lịch phát sóng HTV9 chủ nhật ngày 23/9/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 02:00 HÒA NHẠC THÍNH PHÒNG: NGHỆ SĨ PIANO LƯU HỒNG QUANG 02:40 PHIM TÀI LIỆU: KỂ CHUYỆN QUÂN...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 7 ngày 22/9/2018

00:35 HÒA NHẠC THÍNH PHÒNG: HÒA NHẠC MÙA THU 01:20 ĐIỂM TIN BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:50 TẠP CHÍ ONE CHAMPIONSHIP 02:30 KÝ SỰ: CUỘC...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 6 ngày 21/9/2018

02:00 CHÍNH SÁCH & ĐỜI SỐNG: NÂNG CAO CHẾT LƯỢNG TRƯỜNG NGHỀ 02:20 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG 02:40 PHIM TÀI LIỆU: KỂ CHUYỆN...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 5 ngày 20/9/2018

00:50 CẢI LƯƠNG: VÕ VĂN TẦN - MỘT DẤU SON 02:40 PHIM TÀI LIỆU: KỂ CHUYỆN QUÂN GIỚI NAM BỘ 03:00 THẾ GIỚI ÂM...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 4 ngày 19/9/2018

02:00 CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN 02:20 CÂU CHUYỆN TỪ TRÁI TIM: NHỮNG "CON ONG" THẦM LẶNG 02:40 PHIM TÀI LIỆU: KỂ CHUYỆN QUÂN...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 3 ngày 18/9/2018

00:50 KỊCH: LỜI HỨA 02:40 PHIM TÀI LIỆU: KỂ CHUYỆN QUÂN GIỚI NAM BỘ 03:00 THANH ÂM NGÀY MỚI 03:30 CHIẾU PHIM: PT HÀN...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 2 ngày 17/9/2018

00:30 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 02:30 HÒA NHẠC THÍNH PHÒNG: TỨ TẤU SAMY THIEBAULT 03:15 NHỊP CẦU DU HỌC 03:35 NGHỆ SĨ VÀ...

Lịch phát sóng HTV9 chủ nhật ngày 16/9/2018

00:00 CÂU LẠC BỘ THỂ THAO 02:00 HÒA NHẠC THÍNH PHÒNG: BẢN GIAO HƯỞNG SỐ 8 CỦA BEETHOVEN 02:40 PHIM TÀI LIỆU: KỂ CHUYỆN...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 7 ngày 15/9/2018

00:35 HÒA NHẠC THÍNH PHÒNG: BẢN GIAO HƯỞNG SỐ 8 CỦA BEETHOVEN 01:20 ĐIỂM TIN BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:50 TẠP CHÍ ONE CHAMPIONSHIP 02:30...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 6 ngày 14/9/2018

CÔNG DÂN VÀ PHÁP LUẬT: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 02:20 VÌ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG 02:40 PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 5 ngày 13/9/2018

00:50 CẢI LƯƠNG: VÕ VĂN TẦN - MỘT DẤU SON 02:40 PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG 03:00 THẾ GIỚI ÂM...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 4 ngày 12/9/2018

02:00 CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN 02:40 PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG 03:00 CA NHẠC: THẾ GIỚI ÂM NHẠC 03:30...

Lịch phát sóng HTV9 thứ 3 ngày 11/9/2018

00:50 KỊCH 02:40 PHIM TÀI LIỆU: NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG 03:00 THANH ÂM NGÀY MỚI 03:30 CHIẾU PHIM: PT HÀN QUỐC: CANH...