Lịch phát sóng VTVcab23 hôm nay ngày 5/11/2018

00:00 BT Golfing World 4/11 00:15 European Tour 2018 Turkish Airlines Open Ngày 4 02:15 BT Golfing World 4/11 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 2/11 03:15 BT Golfing World 4/11 03:30 European Tour…

2 Likes

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 4/11/2018

00:00 BT Golfing World 3/11 00:15 European Tour 2018 Turkish Airlines Open Ngày 3 02:15 BT Golfing World 3/11 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 30/10 03:15 BT Golfing World 3/11 03:30 European Tour…

3 Likes

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 3/11/2018

00:00 BT Golfing World 2/11 00:15 European Tour 2018 Turkish Airlines Open Ngày 2 02:15 BT Golfing World 2/11 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 2/11 03:15 BT Golfing World 2/11 03:30 European Tour…

1 Like

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 23/10/2018

00:00 BT Golfing World 22/10 00:15 European Tour 2018 Andalucia Valderrama Masters Ngày 3 02:15 BT Golfing World 22/10 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 22/10 03:15 BT Golfing World 22/10 03:30 European Tour…

1 Like

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 22/10/2018

00:00 BT Golfing World 21/10 00:15 European Tour 2018 Andalucia Valderrama Masters Ngày 4 02:15 BT Golfing World 21/10 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 19/10 03:15 BT Golfing World 21/10 03:30 European Tour…

2 Likes

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 6/10/2018

00:00 BT Golfing World 5/10 00:15 European Tour 2018 Alfred Dunhill Links Championship Ngày 2 02:15 BT Golfing World 5/10 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 5/10 03:15 BT Golfing World 5/10 03:30 European…

Like

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 5/10/2018

00:00 BT Golfing World 4/10 00:15 European Tour 2018 Alfred Dunhill Links Championship Ngày 1 02:15 BT Golfing World 4/10 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 4/10 03:15 BT Golfing World 4/10 03:30 European…

Like

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 2/10/2018

00:00 BT Golfing World 1/10 00:15 Ryder Cup 2018 Ngày 2 02:15 BT Golfing World 1/10 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 1/10 03:15 BT Golfing World 1/10 03:30 Ryder Cup 2018 Ngày 2…

Like

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 1/10/2018

00:00 BT Golfing World 30/9 00:15 Ryder Cup 2018 Ngày 3 02:15 BT Golfing World 30/9 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 28/9 03:15 BT Golfing World 30/9 03:30 Ryder Cup 2018 Ngày 3…

Like

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 28/9/2018

00:00 BT Golfing World 27/9 00:15 Ryder Cup 2018 Lễ khai mạc 01:15 BT Golfing World 27/9 01:30 GW: Urban Golf 01:45 GW: Golf Trick Shots 02:00 3T Golf: Lưu ý đánh Golf trời mưa…

1 Like

Lịch phát sóng VTVcab23 ngày 27/9/2018

00:00 BT Golfing World 26/9 00:15 European Tour 2018 Portugal Masters Ngày 1 02:15 BT Golfing World 26/9 02:30 Tạp chí Golf 02:45 Golfing World 26/9 03:15 BT Golfing World 26/9 03:30 European Tour 2018…

Like