Lịch Phát Sóng VTV1

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 18/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Tiếng nói phụ nữ 00:30 Ấn tượng thể thao 7 ngày 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 17/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu Chuyện nơi...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 16/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cải cách hành chính 00:30 Báo chí toàn cảnh 01:00 Thời sự 1h 01:10 Không gian văn hóa nghệ...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 15/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện đô thị Lừa đảo qua điện thoại - Phần 1: Kẻ mạo danh 00:30 Sự kiện và bình...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 14/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cảm ơn cuộc đời Khi cha mẹ đi tìm con 00:30 Hòa nhạc thính phòng 01:00 Thời sự 1h...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 13/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp 00:30 Trang địa phương 01:00 Thời sự 1h 01:10 Quốc gia khởi nghiệp...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 12/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận NHÂN RỘNG CÁC ĐIỂN HÌNH THI ĐUA TRONG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 11/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận NHÂN RỘNG CÁC ĐIỂN HÌNH THI ĐUA TRONG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 10/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn CẦN MỘT HÀNH LANG PHÁP LÝ Ở TẦM LUẬT CHO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 9/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cải cách hành chính ĐÔ THỊ THÔNG MINH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 00:30 Báo chí...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 8/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện đô thị HUẾ - GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG CÁC CON SÔNG TRONG LÒNG ĐÔ THỊ 00:30 Sự kiện...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 7/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cảm ơn cuộc đời Thầy và cha 00:30 Hòa nhạc thính phòng Hòa nhạc Mendelshon 01:00 Thời sự 1h...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 6/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông với nông nghiệp Sản xuất giống cá tra ba cấp 00:30 Trang địa phương 01:00 Thời...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 5/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận Mặt trận Tổ quốc Phú Yên với công tác giám sát phản...

Lịch phát sóng VTV1 hôm nay ngày 4/10/2018

00:00 Thời sự 0h 00:15 Tiếng nói phụ nữ Xóa bỏ rào cản khởi nghiệp phụ nữ nông thôn 00:30 Ấn tượng thể thao...