Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 16/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Nhà làm phim Hà Lan nặng lòng với Việt Nam 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Ai rành 6 câu Số 4 03:00 Phim tài liệu Lụa tơ sen – viên ngọc quý trong thế giới […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 15/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu Vở cải lương: Tận trung báo quốc 03:00 Bản tin tiếng Pháp 03:30 Núi sông bờ cõi Luật Cảnh sát biển Việt Nam 04:00 Giai điệu […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 14/12/2018

00:01 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 03:00 Bản tin tiếng Pháp 03:30 Xin chào, Việt Nam Cấu trúc thể hiện khả năng 04:00 Giai […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 13/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Làm chồng đại gia – Tập 32 02:15 Nhịp sống công nghệ Số 47 02:30 Giai điệu cuộc sống Bản tình cuối 02:55 Nét đẹp dân […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 12/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Làm chồng đại gia – Tập 31 02:15 Tiểu phẩm hài Xả xì chét – Số 24 02:30 Giai điệu cuộc sống Tình yêu đầu 02:55 […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 11/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Làm chồng đại gia – Tập 30 02:15 Tinh hoa nghề Việt Thổi hồn vào đất sét 02:30 Giai điệu cuộc sống Sa mạc tình yêu […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 10/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Làm chồng đại gia – Tập 29 02:15 Tinh hoa võ thuật Miền võ Tây Nguyên: Thầy Bảy luyện võ sỹ 02:30 Giai điệu cuộc sống […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 9/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Cây hữu nghị 50 năm tỏa bóng mát 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật Khi sự sống được sẻ chia 03:00 Phim tài liệu Hoàng Nữ Ngọc Tim 03:30 Việt Nam và Thế giới […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 8/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu Cải lương: Giọt máu người dưng 03:00 Bản tin tiếng Pháp 03:30 Núi sông bờ cõi Luật Cảnh sát biển Việt Nam 04:00 Giai điệu cuộc […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 7/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật Qua những miền di sản Việt Bắc 03:00 Bản tin tiếng Pháp 03:30 Xin chào, Việt Nam Xin chào, Việt Nam 04:00 Giai điệu cuộc sống […]

Lịch phát sóng VTV4 hôm nay ngày 6/12/2018

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Làm chồng đại gia – Tập 28 02:15 Nhịp sống công nghệ Số 46 02:30 Giai điệu cuộc sống Quê hương và nỗi nhớ 02:55 Nét […]