Lịch Phát Sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 thứ 3 ngày 25/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 24/9/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Lớp học đặc biệt 05:15 Nhìn thẳng Loạn thu phí 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30...

Lịch phát sóng VTV8 chủ nhật ngày 23/9/2018

05:00 Chuyện biển chuyện người Người yêu biển và những con tàu 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 7 ngày 22/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung An toàn vệ sinh thực phẩm mùa Trung thu 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 6 ngày 21/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 5 ngày 20/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 4 ngày 19/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 3 ngày 18/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 17/9/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Những người đi xây tổ ấm 05:15 Nhìn thẳng Khủng hoảng rác thải tại Quảng Ngãi 05:30 Chào buổi...

Lịch phát sóng VTV8 chủ nhật ngày 16/9/2018

05:00 Chuyện biển chuyện người Nghĩa trang của những oan hồn trên biển 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 7 ngày 15/9/2018

5:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 6 ngày 14/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 5 ngày 13/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 4 ngày 12/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 3 ngày 11/9/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...