Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 22/11/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ – Tập 38 07:20 Ký sự…

Like

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 21/11/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ – Tập 37 07:20 Ký sự…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 20/11/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ – Tập 36 07:20 Ký sự…

1 Like

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 19/11/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Mầm sống 05:15 Nhìn thẳng Ai chống lưng cho xe dù lộng hành? 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 18/11/2018

05:00 Chuyện biển chuyện người Thuyền trăng Hàn Mặc Tử 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 17/11/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ – Tập 33 07:20 Con đường…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 16/11/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ – Tập 32 07:20 Ký sự…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 15/11/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ – Tập 31 07:20 Ký sự…

1 Like

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 14/11/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ – Tập 30 07:20 Ký sự…

1 Like

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 13/11/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ – Tập 29 07:20 Ký sự…

2 Likes

Lịch phát sóng VTV8 hôm nay ngày 12/11/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Người biến rác thành tiền 05:15 Nhìn thẳng 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin – Thông báo 06:35 Phim truyện Độc cô thiên hạ –…

2 Likes