Lịch Phát Sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 thứ 4 ngày 22/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 3 ngày 21/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 20/8/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Những người không ngủ 05:15 Nhìn thẳng Đà Nẵng - Sai phạm đất đai và những hệ lụy 05:30...

Lịch phát sóng VTV8 chủ nhật ngày 19/8/2018

05:00 Chuyện biển chuyện người Về với Vịnh Mốc 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 7 ngày 18/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 6 ngày 17/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 5 ngày 16/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 4 ngày 15/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 3 ngày 14/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 13/8/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Người thầy giáo già 05:15 Nhìn thẳng Doanh nghiệp thiếu mặt bằng, tháo gỡ thế nàp? 05:30 Chào buổi...

Lịch phát sóng VTV8 chủ nhật ngày 12/8/2018

05:00 Chuyện biển chuyện người Chàng trai bán cá 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 7 ngày 11/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 6 ngày 10/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 5 ngày 9/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 4 ngày 8/8/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:30 Chào buổi sáng 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo 06:35 Phim...