Lịch phát sóng Cần Thơ TV

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 21/8/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: SEN...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 21/8/2018

:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: SEN...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 20/8/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Hãy nói cùng chúng tôi 6:45 Chuyên đề Câu chuyện bảo...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 17/8/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 16/8/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 14/8/2018

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 13/8/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Giúp người gặp nạn 6:45 Hộp thư Truyền hình 6:55 Đồng...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 12/8/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:45 Chuyên đề Chính sách Pháp luật 6:55 Bếp Quê 7:05 Miền...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 11/8/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề y tế 6:55 Chuyên...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 10/8/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhac 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 9/8/2018

5:00 Nhạc đồ biểu - Chào cờ- Giới thiệu chương trình 5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 8/8/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim Tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 7/8/2018

5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Giáo dục – Đào...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 6/8/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Hãy nói cùng chúng tôi 6:45 Chuyên đề Câu chuyện bảo...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 5/8/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:45 Chuyên đề Cải cách hành chính 6:55 Bếp Quê 7:05 Miền...