Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 18/11/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:45 Chuyên đề Chính sách Pháp luật 6:55 Bếp Quê 7:05 Miền Tây Trong Tôi 7:20 Cần Thơ Phố 7:35 Thiếu nhi 8:00…

2 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 17/11/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề y tế 6:55 Chuyên đề Đảng với Dân – Dân Với Đảng 7:05 Ca nhạc…

4 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 16/11/2018

5:05 Ca nhac 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ 6:55 Khám phá biển đảo 7:10 Âm nhạc cho…

1 Like

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 15/11/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai… 5:35 Phim tài liệu: THUỐC LÁ – KẺ GIEO RẮC BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT 5:45…

4 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 13/11/2018

5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Giáo dục – Đào tạo 6:55 Ăn sạch – Sống khỏe 7:05 Ca cổ 7:35…

1 Like

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 12/11/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Hãy nói cùng chúng tôi 6:45 Chuyên đề Câu chuyện bảo hiểm y tế 6:55 Đồng cảm và sẻ chia 7:05 Diễn…

2 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 11/11/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:45 Chuyên đề Cải cách hành chính 6:55 Bếp Quê 7:05 Miền Tây Trong Tôi 7:20 Búp trên cành 7:30 Thiếu nhi 8:00…

3 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 10/11/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Ăn sạch – Sống khỏe 6:55 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể 7:05 Ca nhạc theo…

3 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 9/11/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Quốc phòng tòan dân 6:55 Khám phá biển đảo 7:10 Âm nhạc cho cuộc sống…

2 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 8/11/2018

5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể 6:55 Miền Tây trong tôi 7:10 Ca nhạc 7:35 Thiếu…

4 Likes

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 7/11/2018

5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Với cử tri thành phố 6:55 Cần Thơ Phố 7:10 Ca nhạc 7:35 Thiếu nhi…

2 Likes