Lịch phát sóng Đà Nẵng TV

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 21/8/2018

00:00 SÂN KHẤU Nàng Châu Long 01:30 KÝ SỰ Đường lên xứ Mường Tập 2 02:00 CA NHẠC Và tôi cũng yêu em 02:30...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 21/8/2018

00:00 SÂN KHẤU Nàng Châu Long 01:30 KÝ SỰ Đường lên xứ Mường Tập 2 02:00 CA NHẠC Và tôi cũng yêu em 02:30...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 20/8/2018

0:00 SÂN KHẤU Biển mặn tình người 01:30 KÝ SỰ Đường lên xứ Mường Tập 1 02:00 CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC Ca khúc “19/8”...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 20/8/2018

00:00 SÂN KHẤU Biển mặn tình người 01:30 KÝ SỰ Đường lên xứ Mường Tập 1 02:00 CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC Ca khúc “19/8”...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 17/8/2018

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 17/8/2018

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 16/8/2018

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 16/8/2018

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 14/8/2018

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 14/8/2018

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 13/8/2018

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 13/8/2018

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 12/8/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Nhiếp Ẩn Nương 01:30 KÝ SỰ Chu Yang Sin – Miền đất hoang dã Tập 9 02:00 CA NHẠC Mong...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 12/8/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Nhiếp Ẩn Nương 01:30 KÝ SỰ Chu Yang Sin – Miền đất hoang dã Tập 9 02:00 CA NHẠC Mong...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 11/8/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Sát thủ mật danh 01:30 KÝ SỰ Chu Yang Sin – Miền đất hoang dã Tập 8 02:00 CA NHẠC...