Lịch phát sóng Đà Nẵng TV

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 17/10/2018

00:00 SÂN KHẤU Chuyện tình biển khát 01:30 KÝ SỰ Khám phá sông Kôn Tập 1 02:00 CA NHẠC Màu tình yêu 02:30 DANH...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 17/10/2018

0:00 SÂN KHẤU Chuyện tình biển khát 01:30 KÝ SỰ Khám phá sông Kôn Tập 1 02:00 CA NHẠC Màu tình yêu 02:30 DANH...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 16/10/2018

00:00 SÂN KHẤU Đường về 01:30 KÝ SỰ Khám phá đất nước Triệu Voi Tập 5 02:00 CA NHẠC Cơn mưa vô tình 02:30...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 16/10/2018

00:00 SÂN KHẤU Đường về 01:30 KÝ SỰ Khám phá đất nước Triệu Voi Tập 5 02:00 CA NHẠC Cơn mưa vô tình 02:30...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 15/10/2018

0:00 SÂN KHẤU Chung một ước mơ 01:30 KÝ SỰ Khám phá đất nước Triệu Voi Tập 4 02:00 CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC Lá...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 15/10/2018

00:00 SÂN KHẤU Chung một ước mơ 01:30 KÝ SỰ Khám phá đất nước Triệu Voi Tập 4 02:00 CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC Câu...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 14/10/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Kẻ đòi nợ 01:30 KÝ SỰ Khám phá đất nước Triệu Voi Tập 3 02:00 CA NHẠC Nắm lấy tay...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 12/10/2018

00:00 SÂN KHẤU Trương Ngáo 01:30 KÝ SỰ Khám phá đất nước Triệu Voi Tập 1 02:00 CA NHẠC Tôi yêu Việt Nam 02:30...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 7/10/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Tầng hầm 01:30 KÝ SỰ Đường lên xứ Mường Tập 6 02:00 HÒA TẤU Guitar cổ điển P2 02:30 DANH...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 7/10/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Tầng hầm 01:30 KÝ SỰ Đường lên xứ Mường Tập 6 02:00 HÒA TẤU Guitar cổ điển P2 02:30 DANH...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 6/10/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Taken 3 01:30 KÝ SỰ Đường lên xứ Mường Tập 5 02:00 HÒA TẤU Guitar cổ điển P1 02:30 DANH...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 6/10/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Taken 3 01:30 KÝ SỰ Đường lên xứ Mường Tập 5 02:00 HÒA TẤU Guitar cổ điển P1 02:30 DANH...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 5/10/2018

00:00 SÂN KHẤU Thai Xuyên Trần Quý Cáp 02:00 CA NHẠC Lời yêu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người của Hà Thành chính khí...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 5/10/2018

00:00 SÂN KHẤU Thai Xuyên Trần Quý Cáp 02:00 CA NHẠC Lời yêu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Người của Hà Thành chính khí...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 4/10/2018

0:00 SÂN KHẤU Sóng dậy một vùng quê 02:00 CA NHẠC Hương tình yêu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Màu xanh rực rỡ 03:00...