Lịch Phát Sóng Hà Nội TV

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 22/8/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện: Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 26/8/2018

00:00: Đuổi hình bắt chữ: 00:40: Người Tràng An - Người Hà Nội: 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Vòng quanh thế giới: 01:50:...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 25/8/2018

00:00: Thế giới bóng đá: 00:30: Đẹp và Phong cách: 01:00: Thời trang và cuộc sống: 01:20: Nhịp sống nông thôn: 01:40: Ca nhạc:...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 24/8/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Hà Nội của chúng ta: 01:40: Ca nhạc: Ca nhạc quốc tế 02:10: Nhịp sống...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 23/8/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Thế giới động vật: 01:20: Sức khỏe và cuộc sống: 01:40: Ca nhạc: Duyên quan họ 02:10: Trang ngoại thành:...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 22/8/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Thế giới động vật: 01:20: Nhịp sống nông thôn: 01:40: Ca nhạc: Ca nhạc quốc tế 02:10: Sức khỏe và...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 21/8/2018

00:00: Thể thao: 01:00: Khám phá thế giới: 01:20: Đẹp và phong cách: 01:40: Ca nhạc: Nhớ bến sông quê 1 02:10: Trang ngoại...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 2 ngày 20/8/2018

00:00: Nhịp đập thể thao: 00:40: Công nghiệp - Thương mại: 01:00: Thời trang và cuộc sống: 01:20: Sức khỏe và cuộc sống: 01:40:...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 21/8/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (phim Việt Nam...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 20/8/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Đuổi hình bắt chữ: 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Hương sắc nồng nàn (phim Trung Quốc...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 19/8/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính thị trường: 01:00: Phim truyện:  Đặc vụ ở Macao (phim Việt Nam – tập...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 18/8/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính thị trường: 01:00: Phim truyện: Đặc vụ ở Ma Cao (phim Việt Nam -...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 17/8/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện:  Đặc vụ ở Macao (phim Việt Nam -...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 16/8/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện:  Đặc vụ ở Macao (phim Việt Nam -...

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 ngày 15/8/2018

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin tài chính – thị trường: 01:00: Phim truyện: Đặc vụ ở Ma cao (phim Việt Nam...