Lịch phát sóng Hải Phòng TV

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 18/10/2018

00:20 Bản tin thể thao 00:30 Thiên nhiên kỳ thú: Thiên nhiên hoang dã ở hồ nước Hamada, Nhật Bản 00:55 Nhịp cầu sức...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 17/10/2018

00:20 Bản tin thể thao 00:30 Hành trình khám phá: Nhật Bản kỳ thú (Phần 2) 00:55 Nhịp cầu sức khỏe 01:00 Ca nhạc...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 16/10/2018

00:20 Bản tin thể thao 00:30 Y học bốn phương: Đồng hồ sinh học và sức khỏe con người 00:55 Nhịp cầu sức khỏe...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 15/10/2018

00:20 Bản tin thể thao 00:30 Ca nhạc quốc tế: Chuyển động cùng MTV (Số 76) 00:55 Nhịp cầu sức khỏe 01:00 Hành trình...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 14/10/2018

00:20 Bản tin thể thao 00:30 Ca nhạc quốc tế: Chuyển động cùng MTV (Số 75) 00:55 Nhịp cầu sức khỏe 01:00 Hành trình...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 13/10/2018

00:20 Bản tin thể thao 00:30 Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc tiêu biểu của điện ảnh thế giới (Phần 8) 00:55 Nhịp...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 12/10/2018

00:20 Bản tin thể thao 00:30 Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc tiêu biểu của điện ảnh thế giới (Phần 7) 00:55 Nhịp...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 7/10/2018

00:20 Bản tin thể thao 00:30 Hành trình khám phá: Du lịch vòng quanh thế giới (Phần 3) 00:55 Nhịp cầu sức khỏe 01:00...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 6/10/2018

00:20 Bản tin thể thao 00:30 Thiên nhiên kỳ thú: Papua - Thế giới đã mất (Phần 2) 00:50 Bản tin tiếng Trung 00:55...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 5/10/2018

00:02 Bản tin thể thao 00:30 Hành trình khám phá: Vườn quốc gia Yoro Gorge, Nhật Bản 00:50 Bản tin tiếng Trung 00:55 Nhịp...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 4/10/2018

00:02 Bản tin thể thao 00:30 Y học bốn phương: Thuốc đặc trị ung thư dựa vào đột biến gen 00:50 Bản tin tiếng...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 3/10/2018

00:02 Bản tin thể thao 00:30 Thiên nhiên kỳ thú: Papua - Thế giới đã mất (Phần 2) 00:50 Bản tin tiếng Trung 00:55...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 2/10/2018

00:02 Bản tin thể thao 00:30 Phim tài liệu: Rừng gọi 00:50 Bản tin tiếng Trung 00:55 Nhịp cầu sức khỏe: Phòng tránh loạn...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 1/10/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Thiên nhiên kỳ thú: Sinh ra ở Trung Hoa (Phần 2) 00:40 Nhịp cầu sức khỏe: Hệ lụy...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 30/9/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Thiên nhiên kỳ thú: Sinh ra ở Trung Hoa (Phần 2) 00:40 Nhịp cầu sức khỏe: Hệ lụy...