Lịch phát sóng QPVN

Lịch phát sóng QPVN ngày 30/9/2018

0:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 32/50 00:45 TẠP CHÍ TTQĐ Số 220 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 29/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 31/50 00:45 XE VÀ ĐAM MÊ Tìm hiểu một số sản phẩm...

Lịch phát sóng QPVN ngày 28/9/2018

0:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 30/50 00:45 KỶ LỤC QUÂN SỰ Kỳ tích của chiến tranh nhân...

Lịch phát sóng QPVN ngày 27/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 29/50 00:45 THẾ GIỚI SỐ Số 37 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 26/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 28/50 00:45 8 PHIM Trò chuyện với diễn viên Vân Anh 01:00...

Lịch phát sóng QPVN ngày 25/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 27/50 00:45 NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI Số 268 01:00 BẢN TIN TIẾNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 24/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 26/50 00:45 KỶ VẬT THIÊNG LIÊNG Hành trang người lính 01:00 BẢN...

Lịch phát sóng QPVN ngày 23/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 25/50 00:45 TẠP CHÍ TTQĐ Số 222 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 22/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 24/50 00:45 XE VÀ ĐAM MÊ So sánh Hyundai i10 và Kia...

Lịch phát sóng QPVN ngày 21/9/2018

00:00 00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 23/50 00:45 KỶ LỤC QUÂN SỰ Điểm tựa vươn khơi 01:00...

Lịch phát sóng QPVN ngày 20/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 22/50 00:45 THẾ GIỚI SỐ Số 36 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 19/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 21/50 00:45 8 PHIM Tam Triều Dâng - Sự đánh đổi cho...

Lịch phát sóng QPVN ngày 18/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 20/50 00:45 NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI Số 267 01:00 BẢN TIN TIẾNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 17/9/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 19/50 00:45 KỶ VẬT THIÊNG LIÊNG Con đường theo Bác 01:00 BẢN...

Lịch phát sóng QPVN ngày 16/9/2018

0:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 18/50 00:45 TẠP CHÍ TTQĐ Số 221 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...