Lịch phát sóng QPVN

Lịch phát sóng QPVN ngày 26/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Điệp vụ chân dài - Tập 28/33 00:45 TẠP CHÍ TTQĐ Số 219 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 25/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Điệp vụ chân dài - Tập 27/33 00:45 XE VÀ ĐAM MÊ Hành trình Miss Auto 2018 -...

Lịch phát sóng QPVN ngày 24/8/2018

00:45 KỶ LỤC QUÂN SỰ Nỗi đau da cam 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG 01:15 HỒ SƠ MẬT Trận quyết đấu trên bầu trời...

Lịch phát sóng QPVN ngày 23/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Mật mã song sinh - Tập 1/50 00:45 THẾ GIỚI SỐ Số 32 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 22/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Trò chơi tình yêu - Tập 24/24 00:45 8 PHIM Diễn viên Việt Anh đứng dậy sau vấp...

Lịch phát sóng QPVN ngày 21/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Trò chơi tình yêu - Tập 23/24 00:45 NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI Số 263 01:00 BẢN TIN TIẾNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 20/8/2018

0:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Trò chơi tình yêu - Tập 22/24 00:45 KỶ VẬT THIÊNG LIÊNG Ký ức người lính 01:00 BẢN...

Lịch phát sóng QPVN ngày 19/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Điệp vụ chân dài - Tập 26/33 00:45 TẠP CHÍ TTQĐ Số 218 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 18/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Điệp vụ chân dài - Tập 25/33 00:45 XE VÀ ĐAM MÊ So sánh Mazda 2 và Toyota...

Lịch phát sóng QPVN ngày 17/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Trò chơi tình yêu - Tập 21/24 00:45 KỶ LỤC QUÂN SỰ Hào khí mùa thu Cách mạng...

Lịch phát sóng QPVN ngày 16/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Trò chơi tình yêu - Tập 20/24 00:45 THẾ GIỚI SỐ Số 31 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 15/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Trò chơi tình yêu - Tập 19/24 00:45 8 PHIM Thúy Quỳnh và bộ phim "Có nắng, có...

Lịch phát sóng QPVN ngày 14/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Trò chơi tình yêu - Tập 18/24 00:45 NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI Số 262 01:00 BẢN TIN TIẾNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 13/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Trò chơi tình yêu - Tập 17/24 00:45 KỶ VẬT THIÊNG LIÊNG Nghĩa tình những người lính tình...

Lịch phát sóng QPVN ngày 12/8/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Điệp vụ chân dài - Tập 24/33 00:45 TẠP CHÍ TTQĐ Số 217 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...