Lịch Phát Sóng Vĩnh Long TV

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 19/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.45 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 19/10/2018

00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động T.27-28 00:50 Thắp sáng niềm tin 01:10 Đời sống pháp luật 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 18/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.44 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 18/10/2018

00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động T.25-26 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 17/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.43 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 17/10/2018

0:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động T.23-24 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Trên cù lao Long...

Lịch phát sóng THVL2hôm nay ngày 16/10/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.42 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 16/10/2018

00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động T.21-22 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 15/10/2018

00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động - T.19-20 00:50 Quyền năng phái đẹp 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 15/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.41 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 14/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.40 01:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 14/10/2018

00:00 Phim Việt Nam:Những nàng bầu hành động T.17-18 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 02:05 Chuyện hôm nay 02:25...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 13/10/2018

00:00 Phim Việt Nam: Những nàng bầu hành động - T.15-16 00:50 Chuyện cảnh giác 01:10 Chuyện hôm nay 01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 13/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.39 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 12/10/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn - T.38 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La...