Lịch Phát Sóng Vĩnh Long TV

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 21/8/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.225 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T587 02:20 Sân...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 21/8/2018

00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.34 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 20/8/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.224 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T586 03:00 Sân...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 20/8/2018

00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu 00:50 Quyền năng phái đẹp 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay 01:35 Ca...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 19/8/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.223 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T585 03:00 Sân...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 19/8/2018

00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.32 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 18/8/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka T.222 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T584 03:00 Sân khấu cải...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 18/8/2018

00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.31 00:50 Chuyện cảnh giác 01:10 Chuyện hôm nay 01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 17/8/2018

00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.30 00:50 Thắp sáng niềm tin 01:10 Đời sống pháp luật 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 17/8/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.221 01:20 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T583 03:00 Sân...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 16/8/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.220 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T.582 02:20 Sân...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 16/8/2018

00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.29 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 01:30 Ca nhạc 02:10...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 15/8/2018

00:00 Phim Việt Nam: Mặt nạ tình yêu - T.28 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Sống ở cửa sông...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 15/8/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.219 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T601 02:20 Sân...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 14/8/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.218 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T580 02:20 Sân...